Ekologicznie z IPA w Międzyzdrojach

180

EKOLOGICZNIE Z IPA” to kampania edukacji ekologicznej skierowana do członków Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie, ich rodzin, sympatyków oraz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Głównym celem kampanii jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie stosowania zasad ekologii w życiu codziennym, zarówno w pracy, w domu, jak i za kierownicą pojazdu wśród odbiorców podejmowanych działań.

W dniach 10 – 11. października 2020 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Centrum Usług Logistycznych w Międzyzdrojach w ramach projektu odbyło się szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej adresowane do członków Zarządu Grupy Wojewódzkiej IPA oraz ich rodzin i sympatyków.

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z wszechstronnymi informacjami na temat zasad segregacji odpadów oraz utylizacja odpadów niebezpiecznych, odnawialnych źródeł energii, sposobów oszczędzania energii w domu i w pracy, ekologicznych metody eksploatacji urządzeń biurowych, przyczyn i skutków zmian klimatycznych oraz zasad ecodrivingu.

Prelegentami byli: Pani Maria Szewczyk – specjalista ds. recyklingu REMONDIS Szczecin Sp. z o. o. oraz mł. insp. Grzegorz Sudakow – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Oprócz zagadnień teoretycznych (zgodnie z obowiązującymi przepisami), uczestnicy szkolenia wzięli udział również w zajęciach praktycznych oraz wycieczkach plenerowych na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Dzięki temu formuła szkolenia miała nie tylko merytoryczny, lecz także atrakcyjny, zapadający w pamięć wymiar.

W szkoleniu uczestniczyło 40 osób, jednak dzięki szkoleniom kaskadowym wśród członków IPA województwa zachodniopomorskiego efekt ten będzie podlegał procesowi multiplikacji, a tym samym liczba osób o większej wiedzy i świadomości ekologicznej znacznie wzrośnie.

Z uwagi na fakt, iż szkolenie miało miejsce w czasie zwiększonego zagrożenia epidemicznego, kiedy cały teren naszego kraju objęty został żółtą strefą o zwiększonym rygorze sanitarnym i związanymi z tym obostrzeniami w kontaktach społecznych, wszyscy uczestnicy restrykcyjnie stosowali się do obowiązujących przepisów, stosując maseczki, środki dezynfekujące oraz zwiększony dystans społeczny.

Kolejnym elementem projektu „Ekologicznie z IPA” będzie kampania informacyjna. Za pośrednictwem plakatów, ulotek, artykułów w wydawnictwach drukowanych oraz rozpowszechnianych na stronach internetowych i poprzez pocztę elektroniczną idea ekologii w życiu codziennym dotrze do wszystkich członków IPA i pracowników Zachodniopomorskiej Policji.

W części oficjalnej spotkania, podczas uroczystej kolacji v-ce Prezydent SP IPA kol. Witold Drzażdżyński uhonorował medalami „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” naszych kolegów : kol. Mariusz Rudziński – Przewodniczący Regionu IPA – Dębno i kol. Robert Szukalski – Przewodniczący Regionu IPA – Kołobrzeg. Ponadto kol. Grzegorz Sudakow – Przewodniczący Regionu IPA – Szczecin został odznaczony certyfikatem z odznaką X-lecia w SP IPA.

Miłym akcentem było również wręczenie DYPLOMÓW UZNANIA przewodniczącym regionów ZGW, którzy obchodzili jubileusze swojej działalności, czyli : kol. Krystyna Majunka – Przewodnicząca Regionu IPA Straż Graniczna w Szczecinie – XV lat, kol. Leszek Gawliński – Przewodniczący Regionu IPA – Świnoujście – X lat oraz kol. Robert Szukalski – Przewodniczący Regionu IPA – Kołobrzeg – XV lat w naszym stowarzyszeniu. Wszystkim odznaczonym i uhonorowanym – serdecznie gratulujemy.

Jednocześnie Zarząd ZGW IPA – Szczecin składa serdeczne podziękowania kol. Grzegorzowi Sudakow za sprawną organizację szkolenia, Pani Wiesławie Maksel – Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Stargard ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, kol. W. Drzażdżyńskiemu – v-ce Prezydentowi SP IPA za przybycie na nasze zaproszenie, oraz innym członkom Zarządu za osobiste zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia.

Servo Per Amikeco !!!

Tekst : kol. Katarzyna Kamińska z Regionu IPA-Szczecin oraz kol. Mariola Świątczak – sekretarz ZGW IPA – Szczecin.

Zdjęcia : kol. Grzegorz Sudakow z Regionu IPA-Szczecin oraz kol. Bożena Świątczak z Regionu IPA – Stargard.