Internetowe posiedzenie Krajowego Zarządu SP IPA

145

W związku z utrzymującym się dużym zagrożeniem zdrowotnym związanym z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz obowiązującymi w tym zakresie w Polsce ograniczeniami prawnymi, Prezydium KZ SP IPA podjęło decyzję o odwołaniu stacjonarnego posiedzenie Krajowego Zarządu SP IPA, które zaplanowane było na drugą połowę marca 2021 roku. Prezydium postanowiło zorganizować zdalne (online) spotkanie członków Krajowego Zarządu, które poprzez komunikator Google Meet, odbyło się w sobotę 20 marca. Poprzez łącza internetowe, członkowie Krajowego Zarządu mogli się zobaczyć (po rocznej przerwie), wysłuchać sprawozdania Prezydenta SP IPA oraz krótkich informacji dot. funkcjonowania Prezydium SP IPA przedstawionych przez członków Prezydium, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Redaktor Naczelną „Wiadomości SP IPA”. Przedstawione zostały również wszelkiego rodzaju dane liczbowe związane z funkcjonowaniem Sekcji Polskiej IPA w 2020 roku. Prezesi Grup Wojewódzkich IPA mieli możliwość zabrania głosu i zadawania pytań.

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie naszego Stowarzyszenia oraz konieczność podjęcia najważniejszych decyzji (uchwał), Prezydent SP IPA przesłał do Prezesów Grup Wojewódzkich SP IPA pakiet dokumentów, w którym znalazły się informacje z działalności Prezydium SP IPA, oraz wnioski do podjęcia uchwał i projekty tych uchwał. Prezesi dostali odpowiedni czas na przeanalizowanie tych dokumentów i zagłosowanie na poszczególne uchwały.

W wyniku internetowych głosowań Krajowy Zarząd SP IPA przyjął szereg uchwał m.in. o zatwierdzeniu budżetu SP IPA na 2021 rok, nowych obiektach rekomendowanych SP IPA, przyznaniu medalu „Zasłużony dla SP IPA”, nadaniu tytułu honorowego „Zasłużony dla IPA SP”, przyznaniu zapomóg finansowych dla członków IPA. Ustalono również miejsce jesiennego posiedzenia Krajowego Zarządu i pozostaje tylko mieć nadzieję, że odbędzie się ono zgodnie z planem – w wersji stacjonarnej. Do zobaczenia w październiku 2021 roku.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Aneta Sobieraj