IPA Region Olsztyn docenione przez Prezydenta Olsztyna za pomoc niesioną Ukrainie.

164

Początek marca to tradycyjnie czas przypomnienia znaczenia obrony cywilnej. Urząd Miasta w Olsztynie uznał, że Światowy Dzień Obrony Cywilnej jest doskonałą okazją, by uhonorować m.in. tych, którzy bezinteresownie nieśli pomoc w 2022 roku.

Podkreślenie znaczenia tego typu formacji oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat zapobiegania i działania w razie wypadków na świecie – to najważniejszy cel święta. Wydarzenie zgromadziło 13 marca b. r. w olsztyński ratuszu szereg osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i pracujących na jego rzecz.

– Z istotą obrony cywilnej stykamy się w różnych miejscach i obszarach życia, także w Olsztynie i powiecie olsztyńskim – mówił prezydenta Olsztyna Piotr Grzymowicz. – To zagrożenia, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim okresie, epidemią koronawirusa, które postawiły przed systemem ochrony ludności i zarządzania kryzysowego zupełnie nowe wyzwania. Niemałym wyzwaniem dla naszego miasta było również przyjęcie uchodźców z Ukrainy, ich relokacja oraz bezpośrednia pomoc w asymilacji i przystosowaniu do lokalnego środowiska.

Podczas uroczystości Prezydent Miasta tradycyjnie już wręczył wyróżnienia „Za wzorową realizację zadań Obrony Cywilnej w 2022 roku” oraz prestiżowe statuetki „Lider Bezpieczeństwa”. Tę ostatnią, jako jedną z pięciu, w tym roku otrzymało Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – IPA Region Olsztyn. Jak podano w uzasadnieniu IPA Region Olsztyn jest jedną z wyróżniających się organizacji. Jej członkowie zaangażowali się bardzo aktywnie w akcje pomocowe oraz w wyjątkowo osobisty sposób włączyli się w ratunek dla Ukrainy. Organizowali konwoje humanitarne, ewakuowali ludzi oraz przewozili dary do ukraińskich miast z narażeniem własnego życia.

Od początku wojny na Ukrainie mieszkańcy Olsztyna zaangażowali się w pomoc sąsiadom zza wschodniej granicy. W Banku Żywności w Olsztynie uruchomiono magazyn, do którego trafiały dary od instytucji i osób indywidualnych. Dary te były rozdysponowywane do organizacji, które wspierały uchodźców na miejscu Olsztynie, a także trafiały do potrzebujących na granicę. W marcu 2022 roku do Prezydenta Olsztyna wpłynęło pismo o pomoc z prośbą z Łucka, który jest miastem partnerskim Olsztyna. Miasto mocno ucierpiało w pierwszych dniach rosyjskiej agresji na Ukrainę. Najbardziej potrzebne były medykamenty i środki higieny. Decyzją Prezydenta, olsztyński MPEC przekazał darowiznę, za które miejska Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Dworcowej kupiła leki i materiały opatrunkowe. Zbiórki zorganizowały też hotele i partnerzy miejskiej akcji „Visit Olsztyn, Nocujesz-Zyskujesz”, przedsiębiorcy z Galerii „Warmińskiej” oraz stowarzyszenia, placówki oświatowe i osoby prywatne. Dzięki współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji IPA Region Olsztyn udało się w krótkim czasie zorganizować konwoje, które zawiozły niezbędne artykuły bezpośrednio do Łucka oraz Lwowa. Nie przeszkodziło im w realizacji swoich zamierzeń nawet to, iż w trakcie jednego z konwojów, jak okazało się już w trasie, Łuck był pod ostrzałem agresora. W drodze powrotnej członkowie stowarzyszenia zabrali wielu potrzebujących pomocy mieszkańców Ukrainy, przewieźli ich do Polski i ulokowali w bezpiecznych miejscach.

Tekst: Przemysław Smoliński/Urząd Miasta Olsztyna

Foto: Marcin Nadolski/Urząd Miasta Olsztyna