NOWE WŁADZE W ZGW IPA – SZCZECIN

141

W ubiegłym tygodniu tj. 12. maja 2023 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Delegatów Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie. Po upływie kadencji 2019 – 2023 wybrano nowy 5-osobowy skład Prezydium na lata 2023 – 2027 w składzie :

  1. Prezes – kol. Grzegorz SUDAKOW ( w IPA od 2011 r.)
  2. Sekretarz – kol. Mariola Świątczak (w IPA od 1996 r.)
  3. Zastępca Sekretarza – kol. Elżbieta Szatanik (w IPA od 2007 r.)
  4. Skarbnik – kol. Arkadiusz Buckowski (w IPA od 2018 r.)
  5. Członek Prezydium – kol. Krzysztof Wachowicz (w IPA od 2007 r.).

Ponadto wybrano 3-osobową Komisję Rewizyjną Grupy na najbliższą 4-letnią kadencję :

  1. kol. Robert Rzeźnik – Przewodniczący (w IPA od 1993 r.)
  2. kol. Katarzyna Kamińska – członek (w IPA od 2019 r.)
  3. kol. Sławomir Pabian – członek (w IPA od 2018 r.).

Należy nadmienić, że ustępujący dotychczasowy Prezes Grupy kol. Robert Rzeźnik pełnił swoją funkcję 24 lata – należał do najdłuższych stażem Prezesów stowarzyszenia w Polsce. Gośćmi honorowymi zebrania byli : nadinsp. Tomasz Trawiński – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie oraz kol. Piotr Wójcik – Prezydent IPA Sekcji Polskiej. Miłym akcentem części oficjalnej spotkania było wręczenie Krzyży Zasługi IPA SP naszym członkom : kol. Krystyna Majunka (srebrny), kol. Krzysztof Wachowicz (srebrny) oraz kol. Grzegorz Sudakow (brązowy).

Była też okazja wręczenia Panu Robertowi Jastrzębskiemu legitymacji Zasłużony dla IPA SP z Regionu IPA – Szczecin oraz pamiątkowej statuetki w podziękowaniu za wieloletnie wsparcie Panu Tomaszowi Mercikowi – Zasłużonemu dla IPA SP z Regionu IPA w Stargardzie. Uroczystość zakończyła wspólna fotografia oraz życzenia owocnej pracy społecznej nowym władzom Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie na najbliższe cztery lata. Servo Per Amikeco !!! Tekst : kol. Mariola Świątczak, zdjęcia – uczestnicy zebrania.