Ogłaszamy nabór na szkolenie w IBZ Gimborn w 2023 roku!

122

Przyszłoroczne seminarium odbędzie się pomiędzy 8 a 12 maja.

Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia 2022 roku. W razie pytań zapraszam do kontaktu pod adresem mailowym: 1vice.prezydent@ipapolska.pl

Temat seminarium: „Policja na granicy – razem przeciwko brudnym interesom wojny i kryzysu”

” Wraz z atakiem Rosji na Ukrainę nie tylko rozpoczęła się masowa ucieczka w kierunku Polski, ale także przestępczość zorganizowana wykorzystała możliwość dezorientacji i krytycznych wydarzeń na granicy do swojej przestępczej działalności. W cieniu kryzysu kwitnie handel ludźmi, przemyt broni i narkotyków. Potwierdza to między innymi fakt, że jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę kraj ten znacznie wyprzedzał światowy indeks przestępczości zorganizowanej.

Podczas seminarium zostaną przedstawione i omówione punkty centralne i główne obszary przestępczości transgranicznej na obszarze kryzysowym w oparciu o bieżące wydarzenia i ustalenia organów ścigania. Oprócz innych form przestępczości, przedmiotem szczególnego zainteresowania seminarium będzie handel ludźmi. Przedstawiono metody i szlaki przemytu w Europie. Możliwości interwencji policji i ich możliwości współpracy transgranicznej zostaną zilustrowane i omówione na podstawie studiów przypadków z policyjnej praktyki dochodzeniowej w walce z międzynarodową przestępczością”

Koszt seminarium dla członków IPA to 320 Euro – (dla 10 osób Sekcja Polska IPA dofinansowuje po 150 Euro )

Poszukujemy zarówno uczestników jak i prelegentów!

Zapraszamy!