Placement Program w Niemczech

220

W ramach Placement Program dzięki International Police Association miałam możliwość wziąć udział w międzynarodowej wymianie policjantów. Moja Re wizyta z Polizeioberkommissar Christopherem Krolop odbyła się w dniach 05-16.05.2014 roku. Program jaki przygotował kolega z Niemiec był bardzo ciekawy i bogaty.

Pierwszego dnia w ramach służby wspólnie z Christopherem Chrolop udałam się do Posterunku Policji w Mayen nieopodal autostrady A-48, gdzie służbę pełni BUNDES POLIZEI tzw. “policja autostradowa”. Służba rozpoczęła się od wypadku śmiertelnego na autostradzie. Wspólnie z niemieckimi policjantami brałam udział w zabezpieczeniu miejsca jak również obserwowałam pracę policjantów podczas czynności na miejscu wypadku drogowego.

W drugim dniu wspólnie z moim opiekunem udaliśmy się do Szkoły Policyjnej w Bon, gdzie miałam możliwość zapoznać się z harmonogramem szkolenia policyjnych pilotów helikopterów. Wzięłam udział w wykładzie na temat szkolenia pilotów. Na lotnisku mogłam przyglądać się ćwiczeniom jakie wykonują piloci, a po zakończeniu ćwiczeń wspólnie z instruktorem wykonałam lot nad Bon na symulatorze helikoptera. Następnego dnia na służbie w Achen wspólnie z policjantami z Komisariatu Policji w Achem udaliśmy się na granicę z Belgią, gdzie zatrzymywaliśmy autokary jadące z Brukseli pod kontem osób nielegalnie przekraczających granicę. Mogłam przyjrzeć się procedurze jaką stosują niemieccy koledzy. W Achen udaliśmy się na granicę z Holandią, gdzie ujawnialiśmy przemyt narkotyków. Następnie udaliśmy się na dworzec PKP, gdzie jadący pociąg z Amsterdamu został zatrzymany na dworcu a pasażerowie wyrywkowo poddani kontroli pod kątem nielegalnego posiadania narkotyków.

Czwarty dzień służby spędziłam w Komendzie Policji w Remagen. Miałam przyjemność spotkać się z Komendantem Polizeinspection Remagen Karlem Braun. Została zapoznana z organizacją i funkcjonowaniem Komendy Policji, wzięłam udział w patrolu po mieście i okolicznych wsiach a następnie wzięłam udział w szkoleniu dla kursantów policyjnych zorganizowanego wspólnie z ochotniczą strażą pożarną. Piątkowa służba rozpoczęła się od pobrania radiowozu służbowego a następnie wspólnie z kolegą Christopherem Chrolop udaliśmy się do Komendy Wojewódzkiej Policji w KOBLENZ, gdzie spotkaliśmy się z Polizeiprasident Wolfgang Fromm z Polizeiprasidium Koblenz jak również z przedstawicielem International Police Association w Koblenz.

Drugi tydzień rozpoczął się od przybliżenia mi pracy niemieckich przewodników psów, wzięłam udział w szkoleniu psów na powietrzu i w budynku. Szkolono psy do odnajdywania ludzi oraz obezwładniania ludzi, wykrywania ładunków wybuchowych, narkotyków, pieniędzy, zapachu benzyny. We wtorek na strzelnicy z wykorzystaniem symulatorów i sprzętu multimedialnego mogłam podnieść swoje umiejętności w strzelaniu, a w środę na Posterunku Policji w Nurburging wyświetlono mi prezentację na temat wypadków śmiertelnych na torze Formuły 1. Wspólnie z funkcjonariuszem policji z Nurburging wzięłam udział w patrolu po mieście, jak również zaprezentowano mi techniki szybkiej jazdy na torze wyścigowym. Przedostatni dzień pobytu wśród niemieckich policjantów spędziłam na lotnisku w KOLN/BON, gdzie zapoznano mnie z funkcjonowaniem i organizacją pracy Posterunku Policji na lotnisku, wzięłam udział w patrolu lotniska, odprawie pasażerów, kontroli bagaży. W ostatnim dniu kolega Christopher Chrolop przedstawił mi pilota helikopterów – Grzegorza Slowik – policjanta polskiego pochodzenia – służącego na terenie rejonu służbowego Remagen. Zostałam zapoznana z pracą pilota, wyświetlono mi film instruktażowy jak również przybliżono pracę posterunku i pracy pilotów. Ciekawostką dla mnie był fakt iż w niemieckiej policji nie jest wymagane obywatelstwo niemieckie do przyjęcia do służby w policji. Dzięki temu mogłam porozmawiać z osobami narodowości rosyjskiej i polskiej służących w niemieckiej policji. Służba w Niemczech przybliżyła mi pracę jaką wykonują koledzy policjanci jak również zaobserwować ich codzienne życie.

Dzięki dwutygodniowemu szkoleniu jakie mogłam odbyć podniosłam swój poziom wiedzy i umiejętności w kontaktach międzynarodowych.

Ewa Kalinowska