Pomieszczenie dla Sekcji Polskiej IPA w KGP

175

Od czasu kiedy Sekcja Polska IPA utraciła pomieszczenie w budynku KGP trwały starania o jego odzyskanie. Intensyfikacja rozmów na szczeblu SP IPA – KGP nastąpiła w 2019 roku. Na początku 2020 roku, dzięki zaangażowaniu Prezydenta SP IPA i Prezesa Stołecznej GW IPA rozmowy przyspieszyły, a ich pozytywnym zakończeniem okazała się zgoda Komendanta Głównego Policji na udostępnienie pomieszczenia dla Sekcji Polskiej IPA w budynku KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie.

18 czerwca 2020 roku kol. Piotr Wójcik – Prezydent SP IPA i Adam Pietrzkiewicz – Skarbnik SP IPA uroczyście podpisali umowę z Komendantem Głównym Policji (reprezentowanym przez Pana Andrzeja Kropiwca – Dyrektora Biura Logistyki KGP) na udostępnienie lokalu do dyspozycji Sekcji Polskiej IPA. Pomieszczenie o powierzchni około 18 m2 znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. 

Lokal o nr 127, będzie wykorzystywany przez Prezydium Sekcji Polskiej do prowadzenia jej statutowej działalności (spotkania Prezydium, spotkania z delegacjami zagranicznymi itp.). W pokoju tym zostaną również umieszczone wszystkie upominki przekazane SP IPA przez delegacje z innych sekcji narodowych IPA, które zostały zgromadzone przez poprzednie lata ipowskiej działalności. Uzgodniono również, że z pomieszczenia tego będzie mógł korzystać Region IPA Komendy Głównej Policji.

Tekst i zdjęcia: Piotr Wójcik