Pomóżmy rodzinie Sebastiana i Ani

136

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Drodzy Państwo, 27 października 2019 roku w wypadku samochodowym zginął nasz Przyjaciel i Kolega Sebastian Długosz, Naczelnik Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Policyjnych i Krajowych Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji wraz z żoną Anią. Osierocili dwoje dzieci Patryka (lat 9) i Stasia (2 lata).

Życia rodzicom nie wrócimy, ale możemy pomóc dzieciom i ich najbliższym w najtrudniejszym dla nich czasie.

Trwa koleżeńska zbiórka pieniędzy, osoby które chcą pomóc mogą wpłacić datki na konto:

IPA Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Stołeczna Grupa Wojewódzka
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
Nr konta w VW Banku: 76 2130 0004 2001 0522 7574 0001 z dopiskiem Sebastian