SGW IPA i Region IPA CBŚ „wystrzelali” na rzecz Fundacji pomocy Wdowom
i Sierotom po Poległych Policjantach 11 290 zł

450

14 grudnia br. odbyły się w Warszawie IV Charytatywne Zawody Strzeleckie Pamięci Mańka, Kaczora
i Krasnala na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Podczas imprezy udało się zebrać rekordową sumę ponad 11 tys. zł.

Zawody, upamiętniające poległych na służbie kontrterrorystów – podkom. Piotra Molaka „Krasnala”, który zginął
w 1996 r. podczas eksplozji podłożonego ładunku na jednej z warszawskich stacji benzynowych, podkom. Dariusza Marciniaka „Kaczora” oraz nadkom. Mariana Szczuckiego „Mańka”, którzy polegli w wyniku szturmu w Magdalence
w 2003 r. zostały zorganizowane na gościnnych obiektach Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia.

Rywalizację prowadzono w klasyfikacji mundurowej i sympatyków Policji. Wśród mundurowych były również kategorie OPEN i kobiet oraz osobne dla jednostek specjalnych, IPA oraz Weteranów RP.

Mundurowi rywalizowali w strzelaniu dynamicznym. Start następował z pozycji siedzącej, tyłem do tarcz. Trzeba było załadować magazynki – do broni krótkiej i długiej typu MP-5, następnie biegiem dotrzeć na stanowisko strzelania z broni długiej, gdzie oddawało się 6 strzałów do tarczy TS-9, skąd biegiem do stanowiska strzelania z broni krótkiej, gdzie oddawało się 4 strzały do tarczy TS-4. Na wszystko był limit 30 sekund. Za każdą sekundę powyżej odliczany był 1 punkt. Sympatycy służb strzelali statycznie.

W rywalizacji kamandosów, a jednocześnie, jak się okazało, OPEN i Weteranów RP zwyciężył Jan Kot. W klasyfikacji IPA triumfował Piotr Thel. Pierwsze miejsce wśród kobiet zajęła Sabina Chyra – Giereś.

Rywalizację Sympatyków w kategorii OPEN wygrał Piotr Kisieliński, natomiast najcelniejszą panią okazała się Aleksandra Sobieska – Ptaczek.

W tym roku rywalizacja przybrała charakter międzynarodowy, gdyż w konkurencji strzeleckiej w kategorii „Sympatyk” wzięła w nich udział trzyosobowa reprezentacja obywateli ChRL z Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej.

Celem nadrzędnym zawodów było wsparcie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz uczczenie pamięci poległych policjantów. Każdy startujący wpłacał na rzecz Fundacji opłatę startową i dobrowolnie zadeklarowane sumy. Ponadto odbyła się aukcja gadżetów, na której zlicytowano koszulkę Bartosza Kurka z Reprezentacji Polski w Piłce Siatkowej z podpisami całej drużyny, który w 2022 r. zdobył
z reprezentacją wicemistrzostwo świata (zlicytowana za 1600 zł) czapeczkę z autografem Roberta Kubicy (zlicytowana za 400 zł) z autografem oraz ceramiczny emblemat Biura Komunikacji Społecznej KGP (zlicytowany za 600 zł!).

Obecny na uroczystości zakończenia turnieju przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło podziękował wszystkim zawodnikom za udział
i zaangażowanie we wspieraniu rodzin poległych funkcjonariuszy. – Jest to dla nas rok jubileuszowy, ponieważ Fundacja działa już 25 lat – powiedział generał Władysław Padło. – Opiekujemy się obecnie dwustoma wdowami
i dwukrotnie większą liczbą dzieci, więc liczy się dla nas każda złotówka. Dziękuję Państwu, w imieniu podopiecznych, że dzielicie się z Fundacją Waszymi pieniędzmi.

Dzień później, czyli 15 grudnia 2022 r. w gmachu KGP przy Tablicy Pamięci dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP insp. Mariusz Ciarka, który jest jednocześnie rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Policji
i redaktorem naczelnym „Gazety Policyjnej”, wraz z mł. insp. w st. spocz. Andrzejem Kuczyńskim, przekazali na ręce prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Ireny Zając pieniądze zebrane podczas zawodów – ogółem 11290 zł.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem całego przedsięwzięcia był Andrzej „Pułko” Kuczyński Przewodniczący Regionu Centralne Biuro Śledcze SGW IPA – na co dzień pracownik Biura Komunikacji Społecznej KGP. Oprócz Regionu IPA CBŚ organizatorami zawodów były: Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA, Biuro Komunikacji Społecznej KGP Sekcja Strzelecka Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego Legia Warszawa przy wsparciu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP, Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Policji w KGP i Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Impreza z tak dużym rozmachem mogła odbyć się dzięki zaangażowaniu Partnerów Głównych Zawodów: Firmie MK Szuster, MODECOM i Ceramika Paradyż oraz Partnerów: Firmie PREMIX, ProShooting, Red is Bad, Sensei Sushi Ursus, Restauracja Czerwony Wieprz, Coca Cola HBC Polska, Czesio Energy Drink za co z całego serca dziękujemy. To była ostatnia impreza o charakterze charytatywnym zorganizowana w 2022 roku przez Region IPA Centralne Biuro Śledcze wspólnie ze Stołeczną Grupą Wojewódzką IPA zakończona sukcesem. Deklaracja Prezesa SGW Andrzeja Kropiwca i Przewodniczącego Regionu IPA CBŚ Andrzeja Kuczyńskiego jest taka, że w 2023 roku tego typu zawody będą kontynuowane. Serdecznie pozdrawiamy członków IPA oraz Sympatyków Świątecznie i Noworocznie.

Autor artykułu i zdjęcia: Paweł Ostaszewski (BKS KGP).