Turniej Strzelecki Pamięci Poległych Policjantów pod patronatem honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

154

14 września 2019 r. na strzelnicy PZŁ w Okręglicy koło Sieradza odbył się Turniej Strzelecki Pamięci Poległych Policjantów pod patronatem honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Organizatorami Turnieju byli członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA Łódzka Grupa Wojewódzka, Stowarzyszenia Funkcjonariuszy Służb Mundurowych „Bastion” oraz Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa Łódzkiego.

Do udziału w zawodach zaproszono drużyny jednostek miejskich i powiatowych Policji oraz innych służb mundurowych województwa łódzkiego. Ostatecznie do zawodów przystąpiło 46 zawodników skupionych w 16 drużynach. Wśród nich znajdowała się Drużyna Reprezentantów Polski w skład której weszli:  Przemysław Saleta, Mateusz Ligocki, Mirosław Barszowski i Piotr Staszewski.

Dla uczczenia pamięci wszystkich poległych policjantów Turniej rozpoczęto minutą ciszy. Pamiętając nie tylko o historii ale również teraźniejszości organizatorzy zadbali o zebranie pamiątkowych przedmiotów i przekazanie ich na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach reprezentowanej przez Wiceprezes Zarządu mł. insp. Barbarę Żebrowską.

Zawody rozegrano w trzech konkurencjach: strzelanie statyczne z karabinu typu AK – odległość 100m, strzelanie statyczne z pistoletu centralnego zapłonu – odległość 25m oraz strzelanie dynamiczne – pistolet i strzelba.

W trakcie Turnieju pomocy sędziowskiej udzielali sędziowie PZSS z Klubu Sportowego „Dziesiątka” LOK w Łodzi.

Przy konkurencjach strzelania statycznego było widać doświadczenie wyniesione ze szkoleń resortowych, natomiast strzelanie dynamiczne wzbudzało zauważalny respekt. W tej konkurencji zawodnicy „gnani” czasem musieli wykazać się między innymi: umiejętnościami zmiany jednostek broni, zajmowania stanowisk w odpowiednej kolejności, techniką ładowania strzelby, czy też zmiany pozycji…strzeleckiej. Zdarzały się tutaj niejednokrotnie zabawne zwroty akcji.

Pomiędzy poszczególnymi konkurencjami uczestnicy Turnieju mogli skorzystać z toru rekreacyjnego. Istniała tam możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami broni, niekiedy  nieco egzotycznymi ale z całą pewnością niedostępnymi w polskich służbach mundurowych. Wykorzystać tu można było między innymi: pistolet CZ 97B w kalibrze 45 ACP, pistolet maszynowy Rak, Skorpion czy karabin Galil. Bez kolejek nie obyło się.

Zmęczeni uczestnicy mieli możliwość odpoczynku przy ciepłym posiłku czy też obejrzeniu wystawy broni historycznej.

Turniej przebiegł bezpiecznie i w miłej atmosferze. Celem organizatorów było między innymi, zapowiedziane na otwarciu, stworzenie warunków do zawiązania nowych więzi między uczestnikami, co w zauważalny sposób udało się osiągnąć. Dla nas, jako współorganizatorów, miłe było to, że żegnający się uczestnicy nie pytali, czy za rok się spotkamy ale sami stwierdzali: do zobaczenia za rok! Nie pozostaje w tej sytuacji nic innego, jak zapowiedzieć Turniej Strzelecki Pamięci Poległych Policjantów jako cykliczny.

W imieniu Komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi nagrody wręczył Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu podinsp. Wojciech Kuśmierek.

Klasyfikacja medalowa w poszczególnych konkurencjach:

Strzelanie statyczne z karabinu typu AK – odległość 100m:

 1. WELGUŚ Bartłomiej (KMP w Łodzi)
 2. BIELASIK Arkadiusz (KMP w Łodzi)
 3. KRÓL Agnieszka (KMP w Łodzi)

Strzelanie statyczne z pistoletu centralnego zapłonu – odległość 25m:

 1. BIELASIK Arkadiusz (KMP w Łodzi)
 2. HADRIAN Roman (Zakład Karny w Sieradzu)
 3. KAPUSTA Łukasz (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych)

Strzelanie dynamiczne – pistolet i strzelba:

 1. SZYMAŃSKI Rafał (KP VIII KMP Łódź)
 2. BŁASZCZYK Bartłomiej (KMP Zduńska Wola)
 3. WELGUŚ Bartłomiej (KMP w Łodzi)

Najlepszy Zawodnik Turnieju:

 1. WELGUŚ Bartłomiej (KMP w Łodzi)
 2. BIELASIK Arkadiusz (KMP w Łodzi)
 3. RESZKA Daniel (KPP Rawa Mazowiecka)

Drużynowo:

 1. KMP w Łodzi
 2. KMP Zduńska Wola
 3. KP VIII KMP Łódź

Zwycięzcom gratulujemy!

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla: Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego, Sklepu Myśliwskiego „Szóstak” w Wieluniu, Klubu „Dziesiątka” LOK w Łodzi, Firmy JASZPOL Spółka z.o.o, Sklepu z Bronią „Kwatermistrz” w Łodzi, Sklepu z Bronią „ TopShot” w Łodzi, Staroście Powiatowemu w Wieluniu , Wójtowi Gminy Osjaków, Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r., firmie Med Express Sebastian Jasiński oraz wszystkim tym, którzy sercem i myślą udzielali wsparcia oraz pomocy.

Tekst: Rafał Płóciennik

zdjęcia: Arkadiusz Kasprzak