Wybory w Regionie IPA Włodawa

117

W dniu 1.04.2023r. w Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie odbyło się Walne Zebranie Członków Regionu IPA Włodawa.

W imieniu ustępującego Prezydium, sprawozdanie z działalności w latach 2019-2023, uczestnikom zebrania przedstawiła Przewodnicząca kol. Bożena Szymańska.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium dotychczasowemu Prezydium Zarządu Regionu IPA Włodawa, co pozwoliło na przeprowadzenie wyboru nowych władz na czteroletnią kadencję.

Przewodniczącą Regionu ponownie wybrana została kol. Bożena SZYMAŃSKA, Sekretarzem kol. Piotr Niewiadomski, Zastępcą Sekretarza kol. Andrzej Szawuła, Skarbnikiem kol. Sławomir Łakuta. Członkami Prezydium zostali kol. Ewelina Kaczmarek, Arkadiusz Gaj, Dariusz Lejnert, Tomasz Łuszczakiewicz i Beata Bocian-Najda.

Spośród uczestników zebrania wybrano również 3 osobową Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym został kol. Andrzej Hulanka, a członkiniami Komisji kol. Agnieszka Pędzisz i Anna Wiaderek.

W związku ze zbliżającymi się wyborami władz Prezydium Zarządu Lubelskiej GW, wybrano również 7 delegatów Regionu IPA Włodawa na Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej oraz dwóch delegatów do Zarządu Lubelskiej GW IPA.

Plany nowego prezydium na ten rok i lata następne to dalszy rozwój Regionu i Chapteru motocyklowego, integracja członków Regionu i ich rodzin, działalność sportowa, ekologiczna, szkoleniowa, turystyczna oraz rekreacja w szeroko pojętym motto naszego Stowarzyszenia „SERVO PER AMIKECO” czyli „SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ”.


Autor: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Agnieszka Pędzisz i Dariusz Lejnert