XX-lecie Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej

248

Na przełomie 1990 i 1991 roku zaproszeni przez Jean Claude GILLARDIN, Président IPA Loire – Atlantique – Vendée z Nantes, polscy policjanci (z Krakowa Andrzej FABER, Zygmunt FIDOS i Krystyna LENARD) przebywają z wizytą z Nantes, gdzie przyjęci zostali w szeregi Francuskiej Sekcji IPA, jako zagraniczni „asocjacyjni” członkowie IPA.

Tak zaczyna się historia Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej….

Po uzyskaniu statusu członków asocjacyjnych IPA uczestnicy delegacji utworzyli Grupę Inicjatywną powołania Sekcji Polskiej IPA, która w czerwcu 1991 roku złożyła wniosek  a w dniu 4 lipca 1991 r. uzyskała zgodę na utworzenie Sekcji Polskiej IPA. 20 sierpnia 1991 r. w ośrodku MSW w Kiekrzu k. Poznania odbył się Kongres Założycielski Sekcji Polskiej IPA, zaś po ośmiu miesiącach od Kongresu Założycielskiego Sekcji Polskiej IPA, w dniu 8 września 1992 r. zostaje założona Krakowska Grupa Wojewódzka IPA, w dniu 19 listopada 1992 do ewidencji stowarzyszeń wpisano Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Tarnowska Grupa Wojewódzka.

Po wprowadzeniu w 1999 roku zasadniczego, trójstopniowego podziału Polski utworzono 16 nowych województw i po zmianach w statucie Sekcja Polska IPA składać się miała z 16 Grup Wojewódzkich zgodnie z podziałem terytorialnym kraju i Grupy miasta stołecznego Warszawa. Na podstawie § 4 ust. 1 Statutu powołano MAŁOPOLSKĄ GRUPĘ WOJEWÓDZKĄ IPA. 2 grudnia 2000 r. w Krakowie odbywa się wspólne zebranie zarządów byłych Grup Wojewódzkich IPA: Krakowskiej, Tarnowskiej i Nowosądeckiej, na którym podjęto uchwałę o samorozwiązaniu tych Grup oraz utworzenia w ich miejsce Regionów IPA.

Pierwszym Prezesem Zarządu Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA został Ryszard Grabski z Regionu IPA Kraków, w kolejnych kadencjach pełnili ją Jerzy Ogorzałek z Regionu IPA w Limanowa i Mariusz Rzepka z Regionu IPA Gorlice – obecnie Prezesem jest Aleksander Szymański z Regionu IPA Gorlice. Małopolska Grupa na przestrzeni lat rozrastała się w regiony, których dziś liczy 14: Region IPA Gorlice, Region IPA Kalwaria Zebrzydowska, Region IPA Kraków, Region IPA Limanowa, Region IPA Limanowa Beskid, Region IPA Nowy Sącz, Region IPA Karpacki, Region IPA Nowy Targ, Region IPA Tarnów, Region Riders of IPA Tarnów, Region IPA Zakopane, Region IPA Bochnia oraz Region IPA Dąbrowa Tarnowska.

Wiosenne Posiedzenie KZ SP IPA w Tarnowie miało być okazją do uroczystych obchodów XX-lecia Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, plany te jednak musiały również zostać zredukowane w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju wobec czego odwołano zaplanowany uroczysty bankiet i obchody ograniczone zostały do uroczystej kolacji z udziałem delegatów KZ. W trakcie kolacji przedstawiono multimedialną prezentację historii i osiągnięć Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej, kol. Aleksander Szymański – Prezes MGW IPA otrzymał z rąk Prezydenta Sekcji Polskiej Piotra Wójcika odznaczenie honorowe – Medal „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”, zaś uczestnicy otrzymali pamiątkowe grawertony XX-lecia Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.  

Tekst: Jolanta Bibro

Zdjęcia: Jolanta Bibro, Maciej Pułkownik