Za nami Turniej na Rzecz Ochrony Praw Człowieka-Koszykówka 3 na 3

111

W Hali Wielofunkcyjnej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbył się Turniej na rzecz obrony praw człowieka koszykówki 3 na 3. Organizatorem Turnieju był Bartłomiej Majchrzak Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu do spraw Ochrony Praw Człowieka i Prezes Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, Wrocławska Rada Równego Traktowania i Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Turniej odbył się w duchu idei organizacji International Police Association IPA, czyli „SERVO PER AMIKECO-Służyć poprzez przyjaźń”. Celem organizacji, zgodnie z intencją założyciela jest tworzenie autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego wśród policjantów na całym świecie.

W miony piątek 23 lutego 2024 roku w Hali Wielofunkcyjnej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbył się Turniej na rzecz obrony praw człowieka koszykówki 3 na 3. Ideą turnieju było to aby boisko do koszykówki stało się miejscem spotkania i integracji przedstawicieli instytucji miejskich, służb, organizacji społecznych i grup zawodowych, którzy na co dzień zajmują się działaniem na rzecz szeroko rozumianych praw człowieka w naszym mieście Wrocław.

Mecze koszykówki 3na 3, znanej jako odmiana grana na ulicach i w mniej formalny sposób sprzyjały integracji i popularyzacji sportowej rywalizacji w duchu fair play. Turniej odbył się w duchu idei organizacji International Police Association IPA, czyli „SERVO PER AMIKECO-Służyć poprzez przyjaźń”.

Rywalizacja pomiędzy zawodnikami odbywała się na zasadach ogólnych koszykówki 3 na 3 przyjętych przez stowarzyszenie organizacji międzynarodowych FIBA. Ponadto każdy mecz był sędziowany na bardzo wysokim poziomie przez licencjonowanych sędziów. Na wszystkich uczestników czekały okolicznościowe medale oraz koszulki. Jednak dla zwycięskich drużyn przygotowane zostały puchary oraz szczególne nagrody.

W Turnieju wzięło udział łącznie 15 drużyn, czyli reprezentacja KWP we Wrocławiu, Laboratorium Kryminalistyczne KWP we Wrocławiu, Wydziału Przestępstw Gospodarczych KWP we Wrocławiu (dwie drużyny), Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową KMP we Wrocławiu, Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, V Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin, Służby Więziennej we Wrocławiu, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, Straży Miejskiej we Wrocławiu, Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Wrocławskiej Rada Równego Traktowania, Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu (dwie drużyny) oraz Diabły Tasmańskie.

W finale zmierzyła się drużyna Służby Więziennej we Wrocławiu, która nie zostawiając żadnych złudzeń pokonała reprezentacje Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu z wynikiem 21: 8. W tym miejscu nie sposób pominąć jednego istotnego faktu. Nagrodę Fair-Paly przyznaną przez jury d’apel turnieju w składzie podinsp. Szymon Fiedorow i Agnieszka Kokoszkiewicz z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego powędrowała do drużyny Miejskiego Centrum Usług Socjalnych.

Dla dolnośląskich policjantów turniej miał jeszcze jeden cel. W maju 2023 roku w Rumunii odbędą się Igrzyska Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – IPA Games 2024. Jedną z dyscyplin na olimpiadzie IPA jest właśnie koszykówka 3×3. Podczas piątkowego turnieju wyłoniono najlepszych koszykarzy, którzy będą reprezentować dolnośląską Policję w Rumunii. Ponadto w 2026 roku Wrocław będzie gospodarzem kolejnej edycji IPA Games 2026.

Tekst i foto: Łukasz Porębski KWP we Wrocławiu.