Zebranie Krajowego Zarządu SP IPA w Nowym Sączu

149

Pomiędzy 15 a 17 października 2021 roku w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA.

Poszczególne Grupy reprezentowane przez swoich Prezesów lub osobę zastępującą spotkały się pierwszy raz po długiej przerwie spowodowanej pandemią w hotelu Ibis Styles. Dało to możliwość omówienia i podsumowania działalności naszego stowarzyszenia w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku.

Przedstawiono sytuację finansową stowarzyszenia w tym wpływy z 1 % jakie otrzymaliśmy w związku z posiadanym statusem organizacji pożytku publicznego przez nasze stowarzyszenie. Przypomniano również zasady korzystania z tych środków. Podano liczbę członków IPA oraz podjęto decyzję o nadanie tytułu zasłużonych dla osób wytypowanych przez grupy wojewódzkie.

Zatwierdzono również kolejne obiekty hotelowe jako te rekomendowane przez naszą sekcję. Dzięki temu członkowie stowarzyszenia będą mogli skorzystać w nich ze specjalnej 20% zniżki podczas swojego wypoczynku.

Wybrano również tzw. „gadżet roku” . Miło nam ogłosić, że w 2022 roku każdy z członków IPA opłacając składkę otrzyma scyzoryk z naszym logotypem. Najważniejszym aspektem tego spotkania było jednak przyjęcie nowego Regulaminu Sekcji Polskiej. Pełna jego treść już wkrótce zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.