Decyzja o natychmiastowym zawieszeniu Sekcji IPA Rosja!

156

Zarząd światowy po uzyskaniu odpowiedzi z Sekcji Rosyjskiej podjął decyzję o bezterminowym zawieszeniu tej sekcji. Zainteresowanym przedstawiamy całą decyzję o zawieszeniu wraz z wyjaśnieniem oraz korespondencje pomiędzy Zarządem Światowym IPA, a Sekcja Rosyjską.