Grudniowe zebranie Zarządu Lubelskiej GW IPA

201

W dniu 14 grudnia 2023r. w restauracji „Dwór Choiny” w Kazimierzówce k/Świdnika odbyło się zebranie Zarządu Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (International PoliceAssociation). Na zebranie przybyło 18 osób wśród których byli: kol. Prezes, Skarbnik, Sekretarz, Przewodniczący Regionów IPA LGW z Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina, Opola Lubelskiego, Włodawy i Zamościa, Komisja Rewizyjna oraz delegaci, wybrani przez członków swoich regionów.

Tuż przed rozpoczęciem zebrania Zarządu, kilka osób zostało wyróżnionych medalem „Krzyż Zasługi IPA Sekcja Polska” oraz „Za wyróżniającą się działalność statutową”. Medale z rąk Prezydenta SP IPA kol. Piotra Wójcika, któremu asystował Członek Prezydium SP IPA kol. Adam Mateńko, otrzymali: kol. Jan Staniszewski (zasłużony dla IPA SP), Mariusz Ratyna, Andrzej Michalski i Monika Kot z Regionu IPA Zamość oraz Mariusz Kononiuk i Karol Lempaszek z Regionu IPA Biała Podlaska. Ponadto kol. Monika Kot otrzymała podziękowanie (okolicznościowy dyplom) od Prezydenta Sekcji IPA Estonia kol. Uno Laas za wsparcie organizacyjne jakie udzielała wraz ze swoim mężem Danielem kolegom z Sekcji IPA Estonia podczas ich wyjazdów z pomocą humanitarną na Ukrainę.

W trakcie zebrania dokonano podsumowania działalności LGW IPA w 2023 roku, szczegółowo omówiono sprawy finansowe Grupy Wojewódzkiej, w tym wpływy i wydatki z 1,5%. W trakcie obrad przyjęto szereg uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej. Kol. Prezes i Przewodniczący Regionów IPA LGW przedstawili plany działalności na 2024 rok.

Po wyczerpaniu programu zebrania kol. Prezes podziękował obecnym za przybycie oraz wspólnie z prawosławnym kapelanem lubelskiej Policji kol. Marcinem Gościkiem złożył wszystkim zebranym życzenia na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: uczestnicy zebrania