Wręczenie wyróżnienia „Człowiek Roku IPA Sekcja Polska”

94

W dniu 8 grudnia 2023 roku, w hotelu „Arche Krakowska”, w Warszawie podczas uroczystej kolacji podsumowującej dzień wyborczy XIII Kongresu Delegatów IPA Sekcja Polska, Prezydent SP IPA kol. Piotr Wójcik, uhonorował, wręczając statuetkę „Człowieka Roku IPA Sekcja Polska” oraz certyfikat potwierdzający przyznanie tego tytułu honorowego Panu nadinsp. Tomaszowi Trawińskiemu – Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie. Tytuł ten – na wniosek Prezydium KZ oraz Zachodniopomorskiej i Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – został przyznany Panu Generałowi na październikowym posiedzeniu Krajowego Zarządu IPA SP, w podziękowaniu za szczególne zasługi, życzliwość i wspólnie z IPA realizowane projekty, służące Policji i społeczeństwu. Pełniąc funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie kol. Tomasz bardzo intensywnie współpracuje z Zachodniopomorską Grupą Wojewódzką IPA i zawsze wspiera jej działania. Dzięki Jego inicjatywie i wsparciu w 2022 i 2023 roku, IPA była partnerem w projekcie z Norweskiego Programu Finansowego „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych”, którego głównym celem była poprawa zdolności organów ścigania do przeciwdziałania i wykrywania handlu ludźmi, nielegalnej migracji i przemocy. Dzięki osobistemu zaangażowaniu kol. Tomasza w ten projekt Członkowie IPA z kilku Grup Wojewódzkich IPA oraz z Prezydium KZ IPA Sekcja Polska brali czynny udział w konferencjach, szkoleniach i wizytach studyjnych organizowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Macedonii Północnej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że kolega Tomasz Trawiński jest wieloletnim i bardzo zaangażowanym w działalność statutową członkiem naszego Stowarzyszenia.

W uroczystości uczestniczyli delegaci ze wszystkich Grup Wojewódzkich IPA Sekcja Polska, nowo wybrany Prezydent Światowej IPA kol. Martin Hoffman, a także delegacje sekcji krajowych z 17 państw tj. z: Austrii, Albanii, Czarnogóry, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Grecji, Irlandii, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Tekst. Piotr Wójcik

Zdjęcia: uczestnicy Kongresu