IPA POLSKA NA PIKNIKU RODZINNYM W KOZIENICACH

55

Na zaproszenie Zarządu Enei Wytwarzanie w Kozienicach, Prezydium Sekcji Polskiej IPA włączyło się w organizację „Pikniku Rodzinnego Pożegnanie Lata 2022 z okazji Dnia Energetyka”. Piknik odbył się w dniu 3 września 2022 roku na terenie kozienickiego centrum rekreacji i sportu nad jeziorem kozienickim.

Ponieważ w Kozienicach nie ma struktur terenowych IPA, na prośbę Prezydenta SP IPA, w organizację tej imprezy włączyli się przedstawiciele Regionu IPA Lublin i Regionu IPA Chełm Lubelskiej GW IPA oraz „Zasłużony dla IPA SP” kol. Sławomir Brożyna.

Na terenie centrum rekreacji i sportu w Kozienicach (w strefie służb mundurowych), ustawiony został namiot Sekcji Polskiej IPA (przy namiocie kozienickiej Policji) oraz banery dwóch Regionów IPA. Koledzy „ipowcy” rozdawali dzieciom gadżety z logo IPA, kolorowanki i broszurki informacyjne dot. szeroko rozumianego bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa cybernetycznego oraz informatory i gadżety dot. tak ważnego w dzisiejszych czasach bezpieczeństwa ekologicznego.

Stoisko Sekcji Polskiej IPA cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników pikniku, a szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kolorowanki o bezpiecznych zachowaniach w różnych sytuacjach życiowych oraz wszelkiego rodzaju gadżety przygotowane przez kolegę Sławomira Brożynę, jak też przez kolegów z Regionu Chełm i Lublin.

Ogromne podziękowania należą się kolegom z Regionu IPA Chełm i Lublin za podjęcie tego wyzwania, a dla kolegi Sławomira za skoordynowanie tego przedsięwzięcia!!!

Do zobaczenia na kolejnym pikniku!

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Przemysław Chmura i Grzegorz Worlicki