Jubileusz XV-lecia działalności Regionu Toruń – Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

123

W dniu 18 listopada 2022r. Region Toruń Kujawsko Pomorskiej GW IPA obchodził okrągły jubileusz XV lecia swojej działalności. Uroczystości jubileuszu odbyły się w Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER pod Toruniem, które prowadził Przewodniczący Regionu Tomasz Kamiński.

W spotkaniu udział wzięli Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Małgorzata Jorka oraz jej I zastępca nadkom. Robert Murawski, Prezes Kujawsko Pomorskie GW IPA w Bydgoszczy Jerzy Archacki a także członkowie zasłużeni dla IPA oraz policjanci czynni i emerytowani garnizonu toruńskiego wraz z małżonkami. Na spotkaniu wygłosił przemówienie Prezes KP GW IPA Bydgoszcz kol. Jerzy Archacki, który podziękował Przewodniczącemu Regionu Toruń oraz policjantom za aktywną działalność statutową Regionu, życząc wszystkim wielu sukcesów w służbie i życiu prywatnym.

Na jubileuszu Przewodniczący Regionu wręczył pamiątkowe upominki Komendantowi Miejskiemu Policji oraz jego I Zastępcy a także Prezesowi Kujawsko Pomorskiej GW IPA. Pamiątkowe wyróżnienia otrzymali także członkowie zasłużeni dla IPA Region Toruń oraz wszyscy policjanci. Jubileusz przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze gdzie rozrywką był zorganizowany turniej kręglowy dla wszystkich uczestników biorących udział w jubileuszu.

Opracował : Tomasz Kamiński

Foto : Marek Świtajski