Kolejny Zasłużony dla IPA Sekcja Polska z Regionu Łomża

96

W dniu 27 stycznia 2024 roku w Międzynarodowej Akademii Nauk Społecznych w Łomży, gdzie usytuowana jest siedziba IPA Region Łomża dokonano uroczystego wręczenia legitymacji Zasłużonego dla Sekcji Polskie IPA dla dr. hab. Stanisława Łuniewskiego (profesora uczelnianego) oraz Dyrektora Generalnego firmy „ASTWA” w Białymstoku.

Uroczystego wręczenia dokonał Prezes PGW IPA SP Dariusz Kuzia w obecności Przewodniczącego IPA Region Łomża Mariusza Kozikowskiego oraz Prorektora dr. Piotra Ponichtera z Międzynarodowej Akademii Nauk Społecznych w Łomży. Fakt ten jest dowodem uznania osobistego zaangażowania i owocnej współpracy kol. dr. hab. Stanisława Łuniewskiego z IPA Regionem Łomża.

IPA Podlaska Grupa Wojewódzka

Tekst. Mariusz Kozikowski

Zdjęcia: Mariusz Kozikowski