Kryzys migracyjny w Europie i rola IPA w pomocy uchodźcom z Ukrainy” – konferencja Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA

142

10 grudnia 2022 roku w sali obiektu Mhotel w Łodzi odbyła się konferencja pod nazwą: „Kryzys migracyjny w Europie i rola IPA w pomocy uchodźcom z Ukrainy”. Prelegentami Konferencji byli: płk SG Marcin Mróz – Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi oraz Aneta Sobieraj – Prezes Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali przedstawiciele różnych służb mundurowych oraz społeczności lokalnych województwa łódzkiego.

Konferencja miała na celu promocję integracji cudzoziemców szukających schronienia przed wojną w naszym kraju. Swoją obecnością zaszczycili nas funkcjonariusze KWP w Łodzi z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi nadinsp. Sławomirem Litwinem na czele, KMP w Łodzi wraz z insp. Dariuszem Dziurką Komendantem Miejskim Policji, komend powiatowych w Bełchatowie, Poddębicach, Tomaszowie Mazowieckim, Opocznie, Wieluniu, Straży Granicznej wraz z komendantem łódzkiej placówki Marcinem Mrozem oraz urzędnicy, przedstawiciele podmiotów gospodarczych i instytucji wspierających nasze stowarzyszenie. W trakcie panelu dyskusyjnego połączonego z przerwą cateringową uczestnicy mieli możliwość indywidualnej wymiany zdobytego doświadczenia oraz omówienia nowych pomysłów w zakresie integracji obywateli Ukrainy. Wymiana zdań i doświadczeń w zakresie tematyki konferencji niewątpliwie wpłynęły nie tylko na poszerzenie zdobytej wiedzy i wymianę poglądów w tym zakresie ale również na zdobycie nowych znajomości co wpisuje się w realizację zadania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowanie humanistycznych idei Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Całe spotkanie odbyło się w duchu zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i było świetną okazją do złożenia sobie okolicznościowych życzeń oraz obdarowania naszych gości drobnymi upominkami. Prezes podziękowała również wszystkim osobom, które wsparły Łódzką Grupę Wojewódzką w działaniach na rzecz pomocy walczącej Ukrainie oraz przewodniczącym regionów, które włączyły się w akcję Christmas Run. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe było podarowanie świątecznych prezentów dzieciom z Rodzinnego Domu Dziecka „Giewont”

Podczas konferencji zorganizowano również wewnętrzną zbiórkę, by wspomóc Lilę i Michalinkę – córki policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, który 8 sierpnia 2022 roku zginął tragicznie wraz z żoną w wypadku drogowym.

Tekst: Aneta Sobieraj/ Rafał Płóciennik

Zdjęcia: Mariusz Reczulski