Mielecki Region IPA – „Razem, w trosce o bezpieczeństwo” – nowe formy profilaktyki społecznej

224

Dzięki działaniom Prezydium Mieleckiego Regionu IPA policjanci Komendy Powiatowej Policji w Mielcu od września 2020 roku rozpoczynają, w ramach działalności prewencyjno-profilaktycznej, nową formę edukacji społecznej – udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. A to wszystko dzięki pozyskaniu przez Region fantomów medycznych oraz policyjnych toreb medycznych.

Koleżanka Ewelina Ziemba – Skarbnik Regionu posiadająca wykształcenie ratownika medycznego w miesiącu lipcu oraz sierpniu 2020 roku, odwiedziła firmy z terenu powiatu mieleckiego celem pozyskania funduszy na zakup sprzętu służącego do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki zrozumieniu ważności przedsięwzięcia i wsparciu finansowemu wielu firm można włączyć do przeprowadzanych działań tak ważną tematykę – udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Firma Kronospan Mielec przekazała Regionowi fantom osoby dorosłej oraz defibrylator treningowy. Natomiast firmy: Sierosławski Group Jan Sierosławski, Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JOONGPOL SPÓŁKA Z O.O., ONDULINE POLSKA SPÓŁKA Z O.O., Dobrowolscy SPÓŁKA Z O.O., GER-POL Grzegorz Kusek, C+N Polska SPÓŁKA Z O.O., UNIMET PPUH T. Kawka, przekazały Regionowi w formie darowizny środki finansowe umożliwiające zakup fantoma dziecka, fantoma niemowlęcia, profesjonalnej torby medycznej, odblasków oraz kamizelek odblaskowych.

Całe przedsięwzięcie jest przeprowadzone w ramach akcji pn. „Razem, w trosce o bezpieczeństwo”. Jest to kluczowy moment, kiedy członkowie IPA Region Mielec posiadający wykształcenie ratownika medycznego lub kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy mogą szkolić w zakresie pierwszej pomocy nie tylko policjantów KPP w Mielcu, ale także różne grupy społeczne z terenu powiatu mieleckiego, dzięki czemu zwiększy się świadomość osób przeszkolonych w zakresie m.in. przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia, postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia np.: w krwotoku, zawale mięśnia sercowego, padaczki, zadławienia, udaru mózgu, urazach kostnych.

Już w miesiącu wrześniu 2020 roku policjanci IPA Region Mielec przeprowadzili kilkanaście spotkań z uczniami w szkołach wdrażając tematykę pierwszej pomocy przedmedycznej. A to dopiero początek w przekazywaniu wiedzy z powyższej tematyki.

Prezydium oraz członkowie IPA Region Mielec składają serdeczne podziękowania darczyńcom za okazane zrozumienie, hojność w przekazywaniu sprzętu i funduszy, dzięki którym możliwe było zakupienie sprzętu medycznego oraz materiałów profilaktycznych.

Przypominamy, że każdy z nas powinien znać podstawy udzielania pierwszej pomocy gdyż pamiętajmy „Ty też możesz uratować komuś życie”.

Tekst: M. Opiela, E. Ziemba.

Zdjęcia: E. Ziemba