Obchody 25 lecia Klubu Rotary Lublin Centrum

157

W dniu 21 maja 2022 r., w Hotelu „Arche” w Lublinie, miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystych obchodach 25 lecia Klubu Rotary Lublin Centrum. Zaproszenie na to wydarzenie wystosował do mnie Prezydent tego Klubu Pan Grzegorz Wójcikowski, a wynikało ono z prowadzonej współpracy pomiędzy naszymi Stowarzyszeniami. Członkowie Lubelskiej GW IPA od kilku lat współpracują z kolegami z Rotary Lublin Centrum, szczególnie w zakresie pomocy dzieciom z domów dziecka oraz ciężko chorym dzieciom przebywającym w lubelskich szpitalach. Ze względu na wojnę w Ukrainie, w ostatnim czasie współpraca ta jeszcze bardziej się zacieśniła i doprowadziła m.in. do przekazania karetki dla szpitala w Łucku. Na podkreślenie zasługuje fakt, że kilku członków Klubu Rotary Lublin Centrum posiada tytuł honorowy „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”.

Podczas uroczystej kolacji, na której obecnych było wielu zacnych gości, w tym „Szef” Rotary na Polskę (Gubernator dystryktu 2231), Gubernatorzy dystryktów z Ukrainy oraz Przewodniczący Regionu IPA Lublin kol. Waldemar Dziedzic, który został członkiem Klubu Rotary. Jako Prezydent SP IPA wręczyłem kol. Grzegorzowi Wójcikowskiemu okolicznościowy dyplom od Krajowego Zarządu SP IPA, upominki z logotypem naszego Stowarzyszenia oraz w imieniu wszystkich członków IPA Polska złożyłem życzenia dalszych sukcesów w działalności społecznej. Przekazałem również kilka drobnych gadżetów z logo IPA, które zostały wykorzystane podczas loterii fantowej. Dochód z loterii zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie.


Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Iwona Wójcik