Policjanci wspierają DPS Kalina

84

Przez ostatnie trzy miesiące wszystkie służby ratownicze (w tym i Policja) w Polsce i na świecie walczą z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W szpitalach i Domach Opieki Społecznej brakuje sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej i środków higieniczno – sanitarnych. W tej trudnej sytuacji wiele związków zawodowych, stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji pozarządowych stara się w miarę swoich możliwości wesprzeć ich działania.

 Region IPA Lublin wspólnie z Zarządem Terenowym NSZZP KWP w Lublinie i Lubelską Akcją Charytatywną kolejny raz włączył się w działania przeciwko pandemii. W maju br.,  z środków zebranych przez ww. organizacje zakupiono 70 sztuk przyłbic ochronnych. 

Dzięki zaangażowaniu kol. Waldemara Dziedzica – Przewodniczącego Regionu IPA Lublin, przyłbice  zostały przekazane do Domu Opieki Społecznej „Kalina” w Lublinie – na ręce Pana Dyrektora Andrzeja Łaby. Środki te pomogą podnieść poczucie bezpieczeństwa pracowników tego ośrodka, którzy w tych trudnych czasach opiekują się ponad 100 osobami przebywającymi w tym DPS-ie.

Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu wszystkich „ludzi dobrej woli” niedługo zwalczymy wirusa i wszyscy wrócimy do „normalności”.

 Tekst i zdjęcia: Piotr Wójcik