Spotkanie w Międzynarodowej Akademii Nauk Społecznych w Łomży.

46

W dniu 14 stycznia 2024 roku w Międzynarodowej Akademii Nauk Społecznych w Łomży wręczono legitymację Zasłużonego dla IPA Sekcja Polska Prorektorowi uczelni dr. Piotrowi Ponichterowi. Lokalne władze IPA reprezentował Prezes Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej IPA SP Dariusz Kuzia oraz Przewodniczący IPA Region Łomża Mariusz Kozikowski.

Uhonorowanie Prorektora jest dowodem uznania owocnej współpracy z Międzynarodową Akademią Nauk Społecznych w Łomży, gdzie swoją siedzibę ma IPA Region Łomża oraz osobistego zaangażowania kol. dr. Piotrem Ponichtera w rozwój naszego Stowarzyszenia.

Tekst. Mariusz Kozikowski

Zdjęcia: Mariusz Kozikowski