Porozumienie Sekcji Polskiej IPA ze stowarzyszeniem Straży Ochrony Przyrody w Polsce

923

Po intensywnych rozmowach i roboczych spotkaniach, w dniu 19 sierpnia 2020 roku w Lublinie, Prezydent Sekcji Polskiej IPA – kol. Piotr Wójcik i Członek Prezydium – kol. Adam Mateńko oraz Szef Sztabu SSOP w Polsce (w imieniu Komendanta Głównego SSOP) – generał straży Marcin Jureczek, uroczyście podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy naszymi Stowarzyszeniami.

Głównymi celami porozumienia jest podejmowanie przez nasze organizacje wspólnych działań w zakresie szeroko rozumianej tematyki ochrony środowiska naturalnego, pogłębianie ekologicznej edukacji społeczeństwa, w szczególności ekologicznego wychowania dzieci i młodzieży, kształtowanie pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Strażników SSOP w społeczeństwie oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć z uwzględnieniem tematyki związanej z bezpieczeństwem publicznym i ochroną środowiska naturalnego.

Dziękuję koledze Tomaszowi Strukowi – Przewodniczącemu Regionu IPA Biała Podlaska za okazana pomoc w kontaktach pomiędzy władzami naszych Stowarzyszeń skutkujących podpisaniem tego porozumienia.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Adam Mateńko