„Powitanie wiosny” w Regionie Włocławek Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej

23

Region IPA Włocławek rozpoczął nowy rok działalności od zebrania Walnego Sprawozdawczego podsumowującego działalność statutową w 2023 rok. Zebranie podzielone było na dwie części, roboczą związaną z działalnością w minionym roku oraz integracyjną naszego środowiska. Działaczy włocławskiego regionu gościł w Pałacu Bursztynowym członek wspierający, a zarazem Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA Krzysztof Grządziel. Region Włocławek liczy 30 członków. Sprawozdanie z działalności statutowej i programowej przedstawił sekretarz zarządu Wojciech Nawrocki. W okresie sprawozdawczym członkowie brali udział w spotkaniach integracyjnych, uroczystościach jubileuszowych z okazji 30-lecia powstania Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Bydgoszczy. W trakcie zebrania uczczono minutą ciszy dwóch zasłużonych członków IPA z Bydgoszczy i Włocławka, którzy przedwcześnie zakończyli ziemską wędrówkę tj. Jerzy Archacki – prezesa zarządu wojewódzkiego oraz Jan Tomporek – zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA. Gośćmi zebrania i spotkania integracyjnego z ramienia Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Bydgoszcz był Prezes Krzysztof Rozpędowski oraz sekretarz zarządu Wiesław Rzyduch. Wśród zaproszonych gości była delegacja Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji we Włocławku, a także dwaj członkowie Zasłużeni dla Sekcji Polskiej IPA w osobach; Krzysztof Kukucki – senator RP oraz nowo powołany wiceminister w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w zakresie polityki i inwestycji mieszkaniowych, a także Krzysztof Grządziel – włocławski biznesmen i radny Rady Miasta. Miłym akcentem walnego zebrania było wręczenie Krzysztofowi Grządzielowi dyplomu i medalu pamiątkowego IPA zasłużonemu dla Sekcji Polskiej IPA za dotychczasową działalność i wspierania działań statutowych IPA. Dekoracji dokonał Waldemar Sołdacki w asyście Krzysztofa Rozpędowskiego i Wiesława Rzyducha. Goście z Bydgoszczy w dowód uznania za dotychczasową działalność na rzecz włocławskiego regionu odznaczyli Odznaką srebrną i brązową Sekcji Polskiej IPA dwóch włocławskich działaczy, Waldemara Sołdackiego i Marcina Czaplickiego. Na zakończenie zebrania przedstawiono plan działalności na 2024 rok, a następnie zakończono pierwszą część zebrania. W części drugiej była szeroko rozumiana integracja naszego środowiska, w której prym wiodły rozmowy i wspomnie z lat wspólnej służby w Policji. Były wspomnienia i dobra zabawa.

Tekst i fot. Wojciech Nawrocki – sekretarz zarządu IPA Region Włocławek