Rowery dla KMP w Białej Podlaskiej od lubelskiej IPA

46

Pod koniec czerwca 2023 roku, w zaprzyjaźnionej restauracji „U Starosty”,
w Białej Podlaskiej, odbyło się uroczyste przekazanie dwóch rowerów z pełnych wyposażeniem oraz umundurowaniem dla policjantów bialskiej komendy Policji. Ich zakup został sfinansowany w ramach programu „Promocja bezpiecznego zachowania na ścieżkach dla pieszych i rowerzystów” przez osoby posiadające tytuł honorowy „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”, dzięki zaangażowaniu Przewodniczącego Regionu IPA Biała Podlaska podkom. Tomasza Struka, Prezesa Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Piotra Wójcika oraz Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZP  w Białej Podlaskiej.

Rowery i wyposażenie do nich, na rzecz KMP w Białej Podlaskiej (poprzez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie), uroczyście przekazał Prezes Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, w asyście Przewodniczącego Regionu IPA Biała Podlaska, w obecności większości darczyńców.

Sprzęt został odebrany przez Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej – nadkom. Mariusza Kononiuka oraz Naczelnika Wydziału Prewencji – podinsp. Ilonę Wierzejską i od razu przekazany do służby policjantom z ww. Wydziału. Korzystający z tych rowerów Stróże Prawa, będą zwracać uwagę m.in. na osoby spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem oraz na te, które zakłócają bezpieczeństwo i porządek publiczny, jak też na przestrzeganie przepisów drogowych, zarówno przez pieszych jak i właścicieli jednośladów.

Organizatorzy uroczystości wręczyli podziękowania dla darczyńców za ich wkład w pozyskanie takiego sprzętu dla Policji

Wykorzystując podniosły charakter tego spotkania, Prezydent Sekcji Polskiej IPA, uhonorował dwóch kolegów z Regionu IPA Biała Podlaska (kol. Jerzy i Piotr) oraz „Zasłużonego dla SP IPA” (kol. Marcin) – Krzyżami Zasługi oraz Medalem za wyróżniającą się działalność statutową.

Wielkie podziękowania należą się wszystkim osobom, które przyczyniły się do zakupu i przekazania ww. wyposażenia!!!

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: uczestnicy spotkania