Spotkanie z Prezydentem Miasta Biała Podlaska

99

W dniu 4 maja 2021 roku, w Białej Podlaskiej, odbyło się robocze spotkanie Prezesa Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – kol. Piotra WÓJCIKA i Przewodniczącego Regionu IPA Biała Podlaska – kol. Tomasza STRUKA z Prezydentem Miasta Biała Podlaska – Michałem LITWINIUKIEM. Spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym, Panowie przyjęli już szczepionki przeciw Covid-19.

W trakcie spotkania, Prezes Lubelskiej GW IPA: „w uznaniu za dotychczasowe wspieranie działalności statutowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji oraz organizacyjne wspomaganie inicjatyw Regionu IPA Biała Podlaska i Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA”, w imieniu Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA, wręczył kol. Michałowi LITWINIUKOWI – legitymację potwierdzającą przyznanie tytułu honorowego „ZASŁUŻONY DLA IPA SEKCJA POLSKA”.

Następnie podsumowano dotychczasową współpracę Regionu IPA Biała Podlaska i Lubelskiej GW IPA z bialskim Magistratem oraz omówiono propozycje dalszych wspólnych przedsięwzięć. Na zakończenie spotkania, koledzy z IPA przekazali Prezydentowi Miasta Biała Podlaska okolicznościowe gadżety z logotypem naszego Stowarzyszenia.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Iwona Wójcik