98

HARMONOGRAM – REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPŁYWU KAJAKOWEGO RZEKĄ CZARNA HAŃCZA

 1. Koordynator:

Czesław ŚWIDWA – tel. kom. 609315502

2.      Cele i zadania spływu:

 • o        popularyzacja turystyki wodnej
 • o        promocja szlaków wodnych Mazur
 • o        propagowanie czynnego wypoczynku
 1. Termin spływu: 12-13.06.2021 r.

wszystkie koszty ponoszą uczestnicy spływu.

4.      Trasa spływu: Frącki – Mikaszówka z noclegiem w m. Giby – OW GIERET.

5.      Warunki uczestnictwa:

 • – udział w spływie jest dobrowolny na zasadzie zgłoszeń indywidualnych;
 • – każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność;
 • – każdy uczestnik akceptuje harmonogram – regulamin spływu i zobowiązuje się do jego przestrzegania;

6.      Zgłoszenia na spływ i opłata:

Zgłoszenia indywidualne przyjmuje Czesław ŚWIDWA.

Opłata za spływ:

440 zł uczestnik spływu. Zapisy i wpłata tylko do dnia 10.05.2021 r. Po tym terminie, jeżeli grupa nie będzie liczyła 20 osób wpłaty zostają zwrócone, a spływ nie odbędzie się.

Płatność w ratach:

W przypadku rezygnacji po dniu 10.05.2021 r. opłata nie podlega zwrotowi.

Rozliczenie kosztów spływu dokonane zostanie do dnia 01.07.2021 r.

7.      Koordynator w ramach opłaty zapewnia:

 • – ubezpieczenie;
 • – transport uczestników;
 • – zorganizowanie zakwaterowania i wyżywienia, ogniska, dyskoteki;
 • – zabezpieczenie kajaków;

8. Koordynator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia oraz wypadki wynikłe od chwili opuszczenia autokaru przez uczestnika spływu do chwili ponownego wejścia do autokaru po zakończeniu spływu.

9.        Uczestnicy zobowiązani są do:

 • – stawienia się w Ośrodku Wypoczynkowym GIERET w Gibach w dniu 11.06.2020 r. do godz. 20.00
 • – przestrzegania postanowień regulaminu i zarządzeń Koordynatora Spływu
 • – przestrzegania zasad ochrony przyrody i bezpieczeństwa ppoż.
 • – udzielania pomocy innym uczestnikom oraz koleżeńskiego i kulturalnego zachowania się.
 • – kulturalnego i godnego zachowania na wodzie i lądzie
 • – dbałość o sprzęt oraz odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia
 • – odpowiedzialności za szkody wyrządzone innym osobom oraz mieniu
 • – kąpania się jedynie w miejscach do tego przeznaczonych
 • – udzielania pomocy uczestnikom, którzy ulegli wypadkowi lub tej pomocy potrzebują
 • – terminowego stawienia się na zbiórce w dniu wyjazdu i powrotu.

9.  Zabrania się:

– spożywania alkoholu w trakcie dojazdu i powrotu

 10. Ramowy program spływu:

DATAGODZINYPRZEDSIĘWZIĘCIE
11.06.2021Do godz. 20.00Spotkanie w OW GIERET w Gibach i zakwaterowanie
11.06.2021Od 20.00Kolacja
11.06.20217.30Śniadanie
12.06.20218.30 – 9.00Przejazd do m. Frącki
12.06.20219.00Pobranie kajaków
12.06.20219.00 – 17.30Spływ na trasie Frącki – Mikaszówka ok. 24 km w trakcie przerwa na obiad przy ognisku i przerwy na kąpiel
12.06.202117.30 – 18.00Zdanie kajaków i przejazd do bazy noclegowej
12.06.2021
18.00 – 19.00 21.00 – ——
obiadokolacja, ognisko, dyskoteka,
13.06.20218.30 – 9.00Śniadanie
13.06.20219.00 – 14.00Wyjazd do Augustowa – rejs wycieczkowy po jez. Necko i Rospuda
13.06.202114.00 – 15.00Obiad
13.06.202115.00 – 15.30Zdanie domków i zakończenie spływu

KOORDYNATOR

Czesław ŚWIDWA

Nr konta do wpłat:

Świdwa Czesław 43 1020 3639 0000 8802 0114 6836