Zebranie Prezydium Krajowego Zarządu SP IPA

100

Obowiązujące przepisy prawne pozwalają strukturom naszego Stowarzyszenia podejmować działalność statutową, dlatego też Prezydent SP IPA postanowił zwołać zebranie Prezydium Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej. Odbyło się ono 4 lipca 2020 r. w Dworze „OSTOIA” w Klimkówce k/Rymanowa Zdrój (hotel rekomendowany SP IPA). Na zebranie stawiło się 8 osób z dziewięcioosobowego Prezydium oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SP IPA. Gościem zebrania był Prezes Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

W trakcie zebrania zostały omówione sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia. Prezydent przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydium od ostatniego posiedzenia Krajowego Zarządu oraz ze względu na nieobecność Sekretarza Generalnego przekazał informację o wymianie korespondencji z władzami światowymi IPA i planowanych działaniach w związku z „Placement Programme”. Następnie każdy z członków Prezydium krótko omówił swoje działania w tym okresie, i tak: Skarbnik przedstawił informację z realizacji budżetu w bieżącym roku oraz plan finansowy na jego dalsze miesiące. Zastępca Sekretarza Generalnego przedstawił informację z realizowanej przez niego archiwizacji dokumentacji wytworzonej przez SP IPA. Wiceprezydenci poinformowali o podejmowanych przez siebie działaniach w ramach swoich zakresów obowiązków, w tym o prowadzonych pracach przy nowej stronie internetowej oraz o weryfikacji i aktualizacji wykazu obiektów rekomendowanych SP IPA. Koledzy zajmujący się wytwarzaniem legitymacji IPA przedstawili dane dot. wydanych w tym roku legitymacji członkowskich i „zasłużonych” oraz wydanych Certyfikatów 10 i 20-lecia SP IPA.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił informację z jej prac oraz plan działania Komisji w drugiej połowie 2020 roku. Ponadto wszyscy członkowie Prezydium przedstawili swoje pomysły zadań do realizacji przez Prezydium jeszcze w tym roku. Zostały one szczegółowo omówione i przedyskutowane, a na koniec niektóre z nich zostały przyjęte do realizacji. Ponieważ zebranie Prezydium odbywało się na terenie działania Podkarpackiej GW IPA, odbyto również robocze spotkanie z Prezesem tej Grupy oraz z Przewodniczącą Regionu IPA Krosno.

            Szczególne podziękowania należą się kolegom z Podkarpackiej GW IPA za profesjonalne przygotowanie logistyczne tego zebrania.

Tekst: Piotr Wójcik