Kwietniowe zebranie Zarządu Lubelskiej GW IPA

120

W dniu 5 kwietnia 2024 r., w zaprzyjaźnionym hotelu Polskiego Związku Motorowego w Lublinie, odbyło się wiosenne zebranie Zarządu Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.
Na zebranie przybyło 14 osób wśród których byli: kol. Prezes, Skarbnik, Sekretarz, Przewodniczący Regionów IPA LGW z Białej Podlaski, Chełma, Lublina, Opola Lubelskiego i Zamościa, Komisja Rewizyjna oraz delegaci, wybrani przez członków swoich regionów.

W trakcie zebrania kol. Prezes poinformował zebranych o ustaleniach podjętych na marcowym posiedzeniu Krajowego Zarządu IPA SP, następnie dokonano podsumowania działalności LGW IPA w 2023 roku, szczegółowo omówiono sprawy finansowe Grupy Wojewódzkiej, w tym wpływy i wydatki z 1,5%. W trakcie obrad przyjęto szereg uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej. Kol. Prezes i Przewodniczący Regionów IPA LGW przedstawili plany działalności na 2024 rok.

Na zakończenie zebrania Zarządu, jeden z kolegów obecnych na sali został wyróżniony srebrnym medalem „Za wyróżniającą się działalność statutową”. Medal z rąk Prezydenta SP IPA kol. Piotra Wójcika otrzymał: kol. Ernest Sosidko z Regionu IPA Biała Podlaska. Ponadto kol. Paweł Kamola z Regionu IPA Lublin został uhonorowany odznaką okolicznościową i certyfikatem za długoletnią przynależność do naszego Stowarzyszenia.

Po wyczerpaniu programu zebrania kol. Prezes podziękował obecnym za przybycie oraz wspólnie z kol. Przewodniczącym Regionu IPA Lublin złożył wszystkim zebranym życzenia po wielkanocne.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: uczestnicy zebrania