POMOC DLA CZŁONKÓW IPA I POLICJANTÓW Z UKRAINY

1280

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

            W związku z prowadzoną przez Prezydium SP IPA pomocą humanitarną dla członków IPA i policjantów z Ukrainy na terenach objętych działaniami wojennymi, Sekcja Polska IPA (za zgodą Krajowego Zarządu) uruchomiła zbiórkę środków finansowych w celu zakupu różnego rodzaju środków materialnych dla ww. osób. Na bieżąco otrzymujemy wykazy niezbędnych rzeczy do zakupienia, które przekazywane są od Regionów IPA z terenu Ukrainy. Sekcja Polska IPA posiadająca status OPP dysponuje subkontami rachunku bankowego (charytatywne), na których możliwe jest zgromadzenie środków finansowych (na koncie złotówkowym i walutowym) wyłącznie na ten cel i centralny zakup środków rzeczowych. Obroty na rachunku bankowym dostępne będą dla Komisji Rewizyjnej Sekcji Polskiej IPA. Subkonta przeznaczone będą wyłącznie dla tej operacji.

I. Numer konta złotówkowego:

PL 19 1600 1462 1871 4886 9000 0007

BNP Paribas

Tytuł przelewu – „pomoc dla IPA Ukraina”

II. Numer konta walutowego (w EURO):

PL 89 1600 1462 1871 4886 9000 0008

BNP Paribas

Tytuł przelewu – „pomoc dla IPA Ukraina”

SWIFF/BIC  PPABPLPK