WYBORY W LUBELSKIEJ GRUPIE WOJEWÓDZKIEJ IPA

173

W dniu 30 czerwca 2023r. w restauracji „Dwór Choiny” w Kazimierzówce k/Świdnika, odbyło się Zebranie Delegatów Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA). Na Zebranie przyjechali delegaci reprezentujący sześć Regionów IPA wchodzących w skład Lubelskiej GW IPA (Lublin, Zamość, Chełm, Włodawa, Biała Podlaska i Opole Lubelskie).

Po odczytaniu sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu, delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej i wybrali nowe Prezydium Zarządu w następującym składzie:

  1. Prezes LGW – kol. Piotr WÓJCIK
  2. Sekretarz – kol. Grzegorz WORLICKI,
  3. Z-ca Sekretarza – kol. Waldemar DZIEDZIC,
  4. Skarbnik – kol. Adam MATEŃKO,
  5. Członkowie Prezydium: kol. Monika Kot, Bożena Szymańska i Tomasz Struk.

Wybrano również Wojewódzką Komisję Rewizyjną w składzie: kol. Jacek Iwaniuk (Przewodniczący), Anna Wiaderek i Adam Strychalski oraz Delegatów na Krajowy Kongres Sekcji Polskiej IPA: kol. Piotr Wójcik, Grzegorz Worlicki, Adam Mateńko, Waldemar Dziedzic i Tomasz Struk.

Gdy opadły emocje związane z wyborami, kol. Piotr Wójcik omówił sprawy związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz przedstawił plany działalności Prezydium Zarządu na rok 2023 i 2024.

Na zakończenie zebrania – Prezydent SP IPA – w imieniu Krajowego Zarządu SP IPA, wyróżnił kol. Dorotę Bielecką-Łakuta (Region Włodawa) i kol. Konrada Pawłosia (Region Chełm) medalami „Za wyróżniającą się działalność statutową” oraz wręczył certyfikat i odznakę XX-lecia przynależności do IPA kol. Arturowi Kamińskiemu (Region Lublin).

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: uczestnicy zebrania