Zebranie Prezydium Krajowego Zarządu SP IPA w Wiśle

146

W dniach 19-20 stycznia 2024 r., w Hotelu „Krokus” w Wiśle (hotel rekomendowany IPA SP) odbyło się pierwsze w tym roku i w tej kadencji posiedzenie Prezydium Krajowego Zarządu IPA SP. Na zebranie stawili się wszyscy członkowie Prezydium oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej IPA SP.

W trakcie zebrania członkowie Prezydium szczegółowo omówili sprawy związane
z bieżącym funkcjonowaniem naszego Stowarzyszenia, a Prezydent przedłożył sprawozdanie
z działalności Prezydium w 2023 r. Następnie Prezydent przedstawił zakresy obowiązków dla wszystkich członków Prezydium, które zostały przez nich zaakceptowane i przyjęte do realizacji. Skarbnik przekazał informację o realizacji budżetu SP IPA w 2023 roku, wpłaconych składkach członkowskich oraz wstępny projekt preliminarza finansowego na 2024. Koledzy zajmujący się wytwarzaniem legitymacji IPA przedstawili dane dot. wydanych legitymacji członkowskich
i „zasłużonych”.

Ponadto Prezydent przedstawił informację z rozmów jakie przeprowadził z dyrektorami kilku hoteli w Krakowie, w związku z planowaną organizacją Kongresu Światowego IPA 2025, w Krakowie. Wstępnie omówiono zadania do realizacji przy organizacji tego przedsięwzięcia.
W najbliższym czasie zostanie przygotowana informacja dla władz światowych IPA, które podejmą decyzję (w uzgodnieniu z IPA Sekcja Polska), dot. wyboru hotelu gdzie odbędzie się ten Kongres. Podjęto również uchwałę dot. wyboru „nowego” Koordynatora 1,5% IPA Sekcja Polska, którym został kol. Janusz Kołder – Zastępca Skarbnika.

W związku ze zmianami w Statucie IPA SP, które zostały przyjęte na grudniowym Kongresie Delegatów IPA SP, przygotowano projekt zmian do Regulaminu działania naszej Sekcji, które w lutym br. zostaną rozesłane do Prezesów Grup Wojewódzkich (do konsultacji),
a następnie przedstawione na marcowym posiedzeniu KZ do zatwierdzenia.

W piątek 19 stycznia, odbyła się uroczysta kolacja z udziałem Prezesa Śląskiej GW IPA kol. Pawła Pasternaka oraz Przewodniczącego Regionu IPA Cieszyn I.

Szczególne podziękowania należą się koledze Januszowi Podżorskiemu i Januszowi Kołderowi za profesjonalne przygotowanie logistyczne tego zebrania.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: członkowie Prezydium SP IPA