Kongres Narodowy Sekcji IPA Rumunia.

102

W dniach 9-12.11.2023 r., w Iasi (północno-wschodnia Rumunia), odbył się Narodowy Kongres Sekcji IPA Rumunia. Na zaproszenie Prezydenta tej Sekcji, udział w nim wzięli przedstawiciele Sekcji Polskiej IPA w składzie: Prezydent kol. Piotr Wójcik oraz Wiceprezydent kol. Janusz Podżorski. Oprócz nas w uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele kilku innych sekcji narodowych z: Austrii, Grecji, Cypru, Bułgarii, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Macedonii Północnej i Mołdawii. Obecny był również nowy Prezydent Światowy IPA kol. Martin Hoffmann.

Po dotarciu do Iasi, zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku, już w czwartek wieczorem wzięliśmy udział w roboczej kolacji z uczestnikami tego Kongresu, podczas której mogliśmy podjąć merytoryczne rozmowy z przedstawicielami innych sekcji narodowych, w szczególności z Austrii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Słowacji w zakresie dotychczasowej i dalszej współpracy pomiędzy naszymi sekcjami.

W piątek rano, w Teatrze Narodowym w Iasi odbyło się oficjalne otwarcie Kongresu Narodowego Sekcji IPA Rumunia. Po przemówieniach zaproszonych gości, nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Sekcją IPA Rumunia i IPA Polska (od kilku tygodni trwały bezpośrednie rozmowy i przygotowania do tego wydarzenia). Porozumienie podpisali Prezydenci tych Sekcji tj. Piotr Wójcik i Mihai Tărtăreanu.
Po południu uczestniczyliśmy we mszy świętej (prawosławnej) w Katedrze Metropolitarnej w Iasi, natomiast wieczorem w „Pałacu Kultury”, podczas uroczystego podsumowania Kongresu wręczyliśmy Prezydentowi Sekcji IPA Rumunia kol. Mihai Liviu Tărtăreanu upominek (obraz o polskiej tematyce) od Krajowego Zarządu SP IPA oraz zestaw okolicznościowych gadżetów IPA od wszystkich członków naszej sekcji.

Natomiast w sobotę rano, koledzy z Rumunii zorganizowali wszystkim delegacjom zagranicznym zwiedzanie miasta oraz miejscowego muzeum. Wieczorem, odbyła się uroczysta kolacja, podczas której mieliśmy możliwość wymiany drobnych upominków z przedstawicielami innych sekcji narodowych.

W trakcie naszego pobytu w Iasi udało nam się umocnić kontakty z przedstawicielami sekcji narodowych obecnych na przedmiotowym Kongresie, które to kontakty mogą przynieść efekty w bezpośredniej współpracy pomiędzy strukturami terenowymi naszego stowarzyszenia.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: uczestnicy Kongresu