10 LECIE SEKCJI IPA CZARNOGÓRA

55

W dniach 12–15.10.2023 r., w Budwie (Czarnogóra), odbyły się uroczystości związane z obchodami 10 – lecia Sekcji IPA Czarnogóra. Na zaproszenie tej Sekcji, udział w uroczystościach wzięli przedstawiciele Sekcji Polskiej IPA w składzie: Prezydent kol. Piotr Wójcik oraz Członek Prezydium kol. Adam Mateńko. Z Polski obecna była również kol. Elżbieta Gargula – Przewodnicząca Regionu IPA Nowy Sącz, która od wielu lat współpracuje z IPA Czarnogóra. Oprócz nas w wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele kilkunastu innych sekcji narodowych m.in. z Rumunii, Cypru, Austrii, Albanii, Macedonii Północnej, Bośni i Hercegowiny, Estonii, Grecji i innych państw. Po dotarciu do Budwy zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez gospodarzy imprezy oraz zakwaterowani w hotelu w centrum miasta.

Jeszcze tego samego dnia, wykorzystując wolny czas, w godzinach wieczornych odbyliśmy robocze spotkania z kolegami z innych Sekcji narodowych dotyczące obecnej i przyszłej współpracy pomiędzy naszymi Sekcjami.

Przez dwa dni, wspólnie z innymi delegacjami zagranicznymi uczestniczyliśmy w obchodach 10 lecia Sekcji IPA Czarnogóra, które rozpoczęły się w piątek uroczystą galą z udziałem władz państwowych i samorządowych, a zakończyły się w sobotę wieczorem kolacją podsumowującą to wydarzenie, w której udział wzięli wszyscy goście zagraniczni oraz wielu ważnych gości zaproszonych przez Prezydentkę Sekcji IPA Czarnogóra. W trakcie kolacji wręczyliśmy koleżance Prezydent Sekcji IPA Czarnogóra okolicznościowe upominki od Krajowego Zarządu SP IPA oraz złożyliśmy życzenia na następne lata działalności. W piątek rano IPA Czarnogóra zorganizowała nam rejs szkoleniowym okrętem wojennym armii Czarnogóry, podczas którego wypuściliśmy gołębie pokoju do nieba, a w sobotę zabrano nas na wycieczkę w góry otaczające Kotor oraz zwiedzanie mauzoleum króla Czarnogóry – Piotra II Petrowicia-Niegosza, które znajduje się na wysokości 1730 metrów nad poziomem morza.

W trakcie pobytu w Czarnogórze udało nam się umocnić kontakty z przedstawicielami Sekcji Czarnogóra, Estonia, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Estonia, które mogą przynieść efekty w bezpośredniej współpracy z tymi sekcjami narodowymi.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Adam Mateńko i uczestnicy wydarzenia.