Porozumienie pomiędzy IPA Podlaska Grupa Wojewódzka a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sadowych

103

IPA Podlaska Grupa Wojewódzka

Tekst. Mariusz Kozikowski

Zdjęcia: PTEiBS

W dniu 9 września 2023 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Podlaską Grupą WojewódzkąIPA Sekcja Polska a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sadowych. Strony reprezentowali: Prezes Zarządu PTEiBS dr. Krzysztof Konopka oraz Prezes PGW IPA SP Dariusz Kuzia i Przewodniczacy IPA Region Łomża Mariusz Kozikowski pełniący funkcję Zastępcy Sekretarza IPA PGW.

Zawarte porozumienie ma celu współpracę naukową –techniczną oraz wymianę wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami porozumienia. Jako symbol zawartego porozumienia i nawiązanej współpracy wręczono pinsy PTEiBS Prezesowi IPA PGW oraz naszywka IPA PGW Region Łomża.