Region IPA Poznań obchodził 30-lecie powstania oraz swojej działalności.

181

W ramach Jubileuszu, w Sali im. Wiktora Ludwikowskiego na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, odbyła się Uroczysta Gala, na którą zostali zaproszeni ci którzy nie tylko czynnie działali ale też wspierali działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – International Police Accociation (w skrócie IPA) jest organizacją, która w myśl idei założyciela zrzesza w swoich szeregach mundurowych z całego świata, bez różnic w stopniach, wykształceniu, płci, rasy, barwy skóry, mowy oraz religii. Zostało założone w 1950 roku przez sierżanta Policji Brytyjskiej sir Artura Troopa. Mottem przyświecającym zrzeszonym w Stowarzyszeniu policjantom i emerytom są słowa, które w języku esperanto brzmią „Servo Per Amikeco” czyli „Służyć poprzez przyjaźń”.

Początki powstania struktur IPA w Polsce sięgają 1991 roku. Wówczas w podpoznańskim Kiekrzu odbył się zjazd założycielski, którego inicjatorami byli policjanci z Poznania. Następnie w 1992 roku Polska została przyjęta w szeregi Światowej Sekcji IPA. Od tego właśnie momentu do chwili obecnej w Poznaniu rozwijają się struktury IPA. które obchodziły wspaniały jubileusz 30 lat działalności. Uroczyste obchody zaplanowano w dniach 17 – 18. 06. br.

Jubileusz rozpoczęła Uroczysta Gala, która odbyła się w Sali konferencyjnej im. Wiktora Ludwikowskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wzięły w niej udział osoby, które na przestrzeni minionych lat w sposób oddany szerzyły ideę jaka przyświecała organizacji oraz ci, bez wsparcia których, taka działalność byłaby trudna.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru Sekcji Polskiej IPA i odegraniem hymnu Polski i IPA. Następnie wieloletni Przewodniczący Regionu IPA Poznań kolega Witold Drzażdżyński powitał znamienitych gości oraz dokonał krótkiego podsumowania 30 lat działalności i nakreślił krótki rys historyczny powstania Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Poznaniu, a tym samym i w Polsce.

Praca członków Regionu IPA Poznań została doceniona i nagrodzona przyznaniem złotych, srebrnych i brązowych Krzyży Zasługi IPA oraz Medali za wyróżniającą działalność statutową. Odznaczenia wręczali Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, Prezydent Sekcji Polskiej IPA kolega Piotr Wójcik oraz Przewodniczący Regionu IPA Poznań kolega Witold Drzażdżyński. Również Przewodniczący mł.insp. Andrzej Szary uhonorował i wręczył Medale NSZZ P woj. wielkopolskiego za wieloletnią współpracę.

Trzydzieści lat działalności na rzecz Stowarzyszenia, to nie mało, biorąc pod uwagę iż odbywało się to głównie w czasie wolnym od służby. Tak więc jednym ze szczególnych momentów Gali było wręczenie podziękowań dla członków, którzy nie tylko byli w grupie inicjatywnej, ale służą tej organizacji od momentu rejestracji w KRS to jest 30 lat.

Jednym z celów działalności IPA jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy służbami policyjnym na całym świecie. Dzieje się to dzięki nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów, wymianie doświadczeń na niwie służbowej, udzielanej pomocy członkom, których dotknęło nieszczęście oraz organizacji imprez będących okazją do rywalizacji sportowej.

Pierwsze kontakty zostały nawiązanie z kolegami z Francji, Niemiec, Holandii, Litwy, Czech i Ukrainy. Następne, które trwają po dzień dzisiejszy to więzi z IPA Debreczyn (Węgry), IPA Koszyce (Słowacja), IPA Oradea (Rumunia). Również na obchodach z okazji 30-lecia Regionu IPA Poznań nie zabrakło wieloletnich kolegów i przyjaciół. Im też zostały wręczone statuetki z podziękowaniami za długoletnią przyjaźń.

Na przestrzeni trzydziestu lat Region IPA Poznań nawiązał współpracę z wieloma podmiotami zarówno na niwie służbowej jak i poza nią. I właśnie tak znamienny Jubileusz był odpowiednim momentem by podziękować wszystkim tym, bez których realizacja celów statutowych byłaby trudna a może i wręcz niemożliwa. Podziękowania oraz pamiątkowe Odznaki, zaprojektowane specjalnie na tą okazję, wręczył kolega Witold Drzażdżyński wraz z kolegą Piotrem Szymurskim Przewodniczącym Komisji Rewizyjne Regionu.

Galę zakończono wyprowadzeniem sztandaru Sekcji Polskiej IPA.

W kolejnym dniu obchodów goście, w tym również zagraniczni zwiedzali miasto Poznań oraz odwiedzili Muzeum Pyry, gdzie sami przyrządzili sztandarowe danie wielkopolski czyli „pyrę z gzikiem”. Kto jadł, ten wie, że jest to PYSZNE danie !

Zaplanowane uroczystości zwieńczył zorganizowany na świeżym powietrzu grill. Przy dźwiękach muzyki dyskotekowej uczestnicy wymieniali wrażenia i wspominali minione lata swojej działalności. Była to również forma podziękowań od Prezydium Regionu IPA dla wszystkich członków, którzy biorą czynny udział w działaniach na rzecz Stowarzyszenia.

Opracował: Hanna Wachowiak