Region IPA Wadowice w walce z COVID-19

84

Region IPA Wadowice włączył się w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa służby funkcjonariuszy i pracowników Policji w związku z zagrożeniem pandemią koronawirusa COVID-19. Ze środków Regionu zakupiono 3 bezdotykowe termometry, które „rozpoczęły służbę„ w Komendach Powiatowych Policji w Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach.

Termometry będą  wykorzystywane przez służbę dyżurną i pracowników recepcji w celu weryfikacji osób wchodzących do budynków  poszczególnych komend jak również w razie potrzeby do weryfikacji stanu temperatury wśród funkcjonariuszy.  Termometry są bezpieczne nie wymagają dezynfekcji podczas mierzenia temperatury kilku osobom.

Mimo, że to z pewnością „ kropla w morzu potrzeb „ , to ufamy, iż gest ten  wpłynie pozytywnie na warunki służby i pracy naszych koleżanek i kolegów .

Tekst : Andrzej Cholewa IPA Wadowice