Wojewódzkie obchody Święta Policji Garnizonu Wielkopolskiego

52

W Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 14 lipca br. odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji Garnizonu Wielkopolskiego.

Równolegle do wydarzeń w auli na Placu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbywał się piknik mundurowy, na którym nie brakowało atrakcji. Uczestnicy tego spotkania obejrzeli, pokaz musztry paradnej w wykonaniu policjantów z kompanii honorowej Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Swoim występem piknik uświetniła policyjna orkiestra z KWP we Wrocławiu. Każdy mógł z bliska obejrzeć policyjny sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie i porozmawiać z policjantami. Na pikniku nie mogło zabraknąć również namiotu promocyjnego Regionu IPA Poznań, na którym zaprezentowaliśmy m.in. umundurowanie Policji z świata oraz rozdawaliśmy najmłodszym drobne upominki promujące IPA.

Witold Drzażdżyński
IPA Poznań