Informacja z Kongresu Światowego IPA w Grecji

171

W dniach 24-29 października 2023 roku, w Atenach, odbył się 66. Kongres Światowy IPA.
W imieniu Sekcji Polskiej IPA, w Kongresie uczestniczył Prezydent SP kol. Piotr Wójcik.

Oficjalne otwarcie Kongresu odbyło się w dniu 25 października w sali konferencyjnej Hotelu „Wyndham Grand Athens”, na którym oprócz delegatów obecni byli przedstawiciele władz greckiej Policji, jak również władz państwowych i samorządowych oraz inni znamienici goście zaproszeni przez organizatorów Kongresu. Po części oficjalnej, rozpoczęły się spotkania w grupach roboczych,
a następnie obrady, podczas których poszczególni członkowie IEB (Prezydium Światowego IPA) oraz audytorzy wewnętrzni przedstawili sprawozdania ze swojej działalności.

W trakcie dwudniowych obrad delegaci obecni na 66. Kongresie Światowym IPA podjęli następujące decyzje:

 1. Sekcja IPA Kirgistan została uznana za pełnoprawnego członka naszego Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo Sekcji IPA Rosja (po dyskusji i odrzuceniu wniosków siedmiu państw, w tym Polski,
  o wykluczenie tej sekcji ze struktur IPA) zostało zawieszone na kolejny rok – do czasu kolejnego Światowego Kongresu IPA,
 3. Na wniosek Szwecji zdecydowano o organizacji w IBZ Gimborn seminarium dla kobiet.
 4. Odrzucono wniosek Rumunii o utworzenie Akademii Zarządzania IPA.
 5. Sekcja Macedonii Północnej przedstawiła prezentację dot. przyszłorocznego Kongresu Światowego IPA. Przypomniano, że w najbliższych latach Kongresy Światowe odbędą się następująco: w 2024 roku w Macedonii Północnej, w 2025 roku w Polsce, w 2026 roku na Sri Lance, a w 2027 w Serbii.
 6. Ustalono, że najbliższe seminaria dla młodych policjantów (YPOS) odbędą się – w 2024 w Austrii, w 2025 w Belgii i w 2026 w Niemczech.
 7. Sekcja IPA Rumunia przedstawiła prezentację dot. IPA Games w 2024 roku. Następne olimpiady IPA odbędą się: w 2026 roku we Wrocławiu, a w 2028 roku w Grecji (zgłosiła akces organizacji tej imprezy).
 8. Odrzucono wniosek o zmianę artykułu 7 Regulaminu Międzynarodowego dot. procedur w przypadku zawieszenia sekcji narodowej IPA.
 9. Skarbnik światowy szczegółowo przedstawił budżet IPA na 2024 rok, który został przyjęty jednogłośnie. Utrzymano wysokość składki członkowskiej na poziomie 1,50 euro od członka IPA. Aktualne dane dot. IPA w świecie to: 68 sekcji krajowych (w tym 1 oczekująca na przyjęcie) i 368 436 członków.
 10. Przyjęto informację przedstawiciela Gruzji (Sekcja oczekująca na przyjęcie w struktury IPA) w sprawie działalności IPA na terenie Gruzji.
 11. IPA Armenia przedstawiła informację na temat wojny z Azerbejdżanem, a Sekcja IPA Izrael na temat aktualnej sytuacji w Izraelu (uczczono minutą ciszy pamięć policjantów, którzy zginęli w wyniku aktów terrorystycznych ze strony Hamasu).

Podczas drugiego dnia Kongresu wybrano nowe władze światowe IPA, w następującym składzie: Prezydent Światowy – Martin Hoffmann (Austria) Sekretarz Generalny – Joze SENICA (Słowenia), Szef Komisji Międzynarodowej – Oliver HOFFMANN (Niemcy), Szef Komisji Zawodowej – Diego TROLESE (Włochy), Szef Komisji Socjalno-Kulturalnej – Christos PARGINOS (Grecja), Szef Administracji – Clive WOOD (Anglia), Skarbnik/Wiceprezydent – Michael WALSH (Irlandia), Skarbnik socjalny – Jean Paul ALLET (Szwajcaria), Audytorzy wewnętrzni: Sofia LOGARIDOU i Fred BOYD.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w trakcie Kongresu, w imieniu naszej Sekcji odebrałem od kolegów z Ukrainy podziękowanie za pomoc udzielaną Ukrainie od początku wojny z Rosją. Członkowie naszej Sekcji zostali wyróżnieni w konkursie fotograficznym oraz w konkursie rysunkowym (wyróżnienie dla dziecka ipowca z Polski). Na zakończenie Kongresu kilka innych sekcji (USA, Belgia, Kirgistan, Kazachstan i Austria) doceniając naszą działalność i dziękując za dotychczasową współpracę przekazało nam okolicznościowe medale.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: uczestnicy Kongresu